Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phùng Thủy Ngân
Giới tính Nữ
Email nhunhumeo@gmail.com
Tỉnh/thành thái nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 60 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này