Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên bùi Thị Hoa
Giới tính Nữ
Email buihoa1981hb@gmail.com
Đơn vị truongmamnonninhvan
Tỉnh/thành ninh binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Điểm số 60 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này