Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Thiều Thị Hoa
Giới tính Nữ
Email anhthieungoc@gmail.com
Đơn vị thcs nguyễn ảnh thủ
Tỉnh/thành tp hcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 21 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 60 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này