Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Tiến
Giới tính Nam
Email letienphuong1977@yahoo.com.vn
Đơn vị THCS minhchau
Tỉnh/thành thanh hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 369 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 89 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này