Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Khôi
Giới tính Nam
Email ngominhkhoi1309@gmail.com
Đơn vị THCS Lộc Sơn
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 9 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 60 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này