Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh
Giới tính Nam
Email hngocvinh@gmail.com
Website http://hngocvinh54.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Khoa học Huế
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Cử nhân Sư phạm Toán; Cử nhân CNXHKH; Giảng viên chính; Thạc sỹ Triết học. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục nhiều năm. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2012. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: hngocvinh@gmail.com hoặc hngocvinh54@yahoo.com
Xác thực bởi Hoàng Chiến Công, Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Đã đưa lên 1818 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 39 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 91566 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này