THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5640726
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4485331
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3113384
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3113090
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3037864
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2633821
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2605988
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2321442