THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5665146
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4595894
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3125261
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3121022
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3117728
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2642562
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2611856
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2364318