Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Mai Khanh
Giới tính Nam
Email maikhanhvc@yahoo.com
Website http://violet.vn/maikhanhvc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Trương Quang Trung
Đã đưa lên 58 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1334 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này