GDQP11 - Bài 4 Giới thiệu súng tiểu liên AK

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Đáng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:44' 11-12-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
SÚNG TIỂU LIÊN AK
SÚNG TIỂU LIÊN AK
Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC
Mikhail Timofeevich Kalashnicov
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
I. Súng tiểu liên AK
- Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov -
người Liên bang Nga thiết kế. AK là chữ đầu của hai từ: Avtomat
Kalashnikova. Súng AK được thiết kế năm 1947
- Súng tiểu liên AK cải tiến có 2 loại : AKM và AKMS
I.Súng tiểu liên AK
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
I.Súng tiểu liên AK
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu.
- Súng trang bị cho từng người sử dụng để tiêu diệt sinh lực địch,
Có lê để đánh gần khi hết đạn
- Súng tiểu liên AK sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên Bang Nga ,
đạn kiểu 1956 do Trung Quốc và một số nước khác sản xuất.
Việt Nam gọi chung là đạn K56, đạn K56 có 4 loại đầu đạn.
- Hộp tiếp đạn chứa được 30 viên
Tầm bắn ghi trên thước ngắm: 800m, AK cải tiến là 1000m
Tầm bắn hiệu quả: 400m; hoả lực tập trung: 800m; bắn máy bay và
Quân nhảy dù đến 500m.
Tầm bắn thẳng: Với mục tiêu người nằm (cao 0,5m):350m, với
mục tiêu người chạy (cao 1,5m): 525m.
-Tốc độ đầu của đầu đạn: AK là 710m/s,AK cải tiến:715m/s.
-Tốc độ bắn: Lí thuyết 600 phát/phút; chiến đấu: 40 phát/phút khi
bắn phát một, 100 phát/phút khi bắn liên thanh.
-Khối lượng của súng: AK là 3,8kg; AKM :3,1 kg ; AKMS: 3,3kg.
Khi đủ đạn khối lượng tăng thêm 0,5Kg
Theo em súng tiểu liên AK có tác dụng gì ?
Nêu tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK?
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
Khóa an toàn
Phát một
Súng có thể bắn liên thanh và phát một.
Liên thanh
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
2. Cấu tạo của súng
Súng tiểu liên AK gồm bao nhiêu bộ phận chính?
-Cấu tạo gồm 11 bộ phận chính
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
8. Ong dẫn thoi và ốp lót tay
7. Bộ phận đẩy về
4.Bệ khoá nòng và thoi đẩy
2. Bộ phận ngắm
1. Nòng súng
10. Hộp tiếp đạn
9. Báng súng và tay cầm
5. Khoá nòng
6. Bộ phận cò
3. Hộp khoá nòng và nắp hộp khóa nòng
11. Lê
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
Tác dụng các bộ phận chính
1- Nòng súng: Để định hướng bay và tạo vận tốc ban đầu cho đầu đạn
2- Bộ phận ngắm (đầu ngắm vàthước ngắm): Để ngắm bắn vào các mục tiêu ở cự li khác nhau
3- Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng: Để liên kết các bộ phận của súng,che bụi và bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng
4- Bệ khóa nòng va thoi đẩy: Làm cho khóa nòng và bộ phận cò chuyển động
5- Khóa nòng: Đẩy đạn vào buồng đạn, đóng mở nòng súng và hất vỏ đạn ra ngoài
Em hãy nêu tác dụng các bộ phận chính của súng AK?
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
6- Bộ phận cò :để giữ búa ở thế giương làm đạn nổ, khóa an toàn và đề phòng nổ sớm
7- Bộ phận đẩy về: Đẩy bệ khóa nòng và khóa nòng tiến về phía trước
8- Ống dẫn thoi và ốp lót tay: Dẫn thoi chuyển động, bảo vệ tay khi bắn
9- Báng súng và tay cầm: Để tì vào vai và giữ súng khi bắn
10- Hộp tiếp đạn: chứa và tiếp đạn cho súng.
11- Lê: Để tiêu diệt địch ở cự li gần.
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
3.Cấu tạo đạn K56
3. Cấu tạo đạn K56
Đạn K56 gồm mấy bộ phận
chính?
Gồm 4 bộ phận chính.
* Vỏ đạn:

* Hạt lửa (Ở đít viên đạn):

* Thuốc phóng (Ở trong
vỏ đạn):

* Đầu đạn:
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
Tác dụng các bộ phận của
Đạn K56 ?
-Vỏ đạn: Để liên kết các bộ phận của viên đạn, chứa thuốc phóng, hạt lửa và bịt kín đầu đạn.
-Hạt lửa (Ở đít viên đạn): để phát lửa đốt cháy thuốc phóng.
-Thuốc phóng (Ở trong vỏ đạn): Khi cháy tạo ra áp lực lớn đẩy đầu đạn đi.
-Đầu đạn: Để sát thương, tiêu diệt các mục tiêu khác nhau.

Có 4 loại đầu đạn:
- Đầu đạn thường,
- Dầu đạn vạch đường,
- Dầu đạn cháy
- Dầu đạn xuyên cháy.
3.Cấu tạo đạn K56
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Có mấy loại đầu đạn?
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
4. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn
Đặt cần định bắn và khoá an toàn ở vị trí bắn liên
thanh, lên đạn, bóp cò. Búa đập vào kim hoả, kim
hoả đập vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy
thuốc phóng tạo nên áp lực khí thuốc đẩy đầu
đạn vào nòng súng. Khi đầu đạn chuyển động tới
lỗ trích khí thuốc, 1 phần áp lực tiếp tục đẩy đầu
đạn về trước ra khỏi nòng súng,1 phần áp lực
qua lỗ trích khí thuốc tác động vào mặt thoi đẩy
làm bệ khoá nòng và khoá nòng lùi, khoá nòng
mở nòng súng hất vỏ đạn ra ngoài, bộ phận đẩy
về bị ép lại. Khi bệ khoá nòng lùi hết cỡ, bộ phận
đẩy về giãn ra đẩy bệ khoá nòng và khoá nòng
tiến, đưa viên đạn tiếp theo vào buồng đạn .
3.Cấu tạo đạn K56
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Bi 4: Gi?i thi?u sỳng ti?u liờn AK v
sỳng tru?ng CKC
Vẫn bóp cò đạn nổ tiếp, ngừng bóp cò đạn không nổ
nhưng viên đạn tiếp theo đã vào buồng đạn
Chú ý: Khi bắn phát một, muốn bắn
viên đạn tiếp theo phải
nhả cò ra rồi bóp cò đạn mới nổ
4. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
3.Cấu tạo đạn K56
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG AK47
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG
Một số hình ảnh của vũ khí bộ binh
Súng AK cải tiến
AK74U
AK103
AK101
Nam Tư
Nga
Trung quốc
Súng trường CKC (SKS)
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
Súng chống tăng B41-RPG 7
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
Súng phòng không 12,7mm
Đại liên PK
Đại liên PKS
K59
Súng bắn tỉa SVD
K54
Băng dẹt
Băng tròn
Súng trung liên RPK
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
Súng trung liên RPD
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4