BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20 - 11

Photobucket

THƯ MỤC

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Sắp xếp dữ liệu

TẬP THỂ LỚP 6/3
Photobucket
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

Công tác tuần 34

THỨ 2+3 : HỌC SINH NGHỈ LỄ THỨ 4+6 : ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU THỨ 7: HỌC SINH KHỐI 6 NGHỈ HỌC * CÁC LỚP KHẨN TRƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II THEO ĐỀ CƯƠNG...

Công tác tuần 33

THỨ 2 + 3 + 4 + 6 + 7 : ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHOÁ BIỂU THỨ 5 : HỌC BÙ THỜI KHÓA BIỂU THỨ 7 ( TUẦN 34 ) * CÁC LỚP ÔN TẬP THEO ĐỀ CƯƠNG...

Công tác tuần 32

THỨ 2: TIẾT 1+2 : HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG THAM GIA SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY HỘI SÁCH VIỆT NAM . ( HỌC SINH KHỐI 6,8 NGHỉ CHÀO CỜ BUỔI CHIỀU ) THỨ 3,4,6,7 : HỌC SINH HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB Thứ 5 : THI HSG CẤP TP CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ THỰC HÀNH KHỐI 6,7,8. CHÚC CÁC BẠN TRONG ĐỘI TUYỂN THI TỐT !!...

Công tác tuần 31

THỨ 2: HỌC SINH NGHỈ HỌC THỨ 3+4+6+7 : HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU THỨ 5 : SÁNG : 7H00 LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CHIỀU : HỌC BÙ THỜI KHÓA BIỂU THỨ 2 *LƯU Ý : 4 TỔ TRƯỞNG ĐƯỢC PHÉP NGHỈ BUỔI LAO ĐỘNG...

Công tác tuần 30

- THỨ 2: TỔNG KẾT HỘI THI " NGÀY HỘI THÁNG 3" DƯỚI CỜ - THỨ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU - THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU - THỨ 5: NGHỈ HỌC - THỨ 6: HỌC BÙ THỜI KHÓA BIỂU THỨ 5 ( NGHỈ HỌC ) - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU ** LƯU Ý: THỨ 2 NGÀY 10/4 ( TUẦN 31 ) HỌC SINH NGHỈ HỌC VÌ LÝ DO SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC THI HỌC SINH...

Công tác tuần 29

THỨ 2 : SÁNG ( 9h00) : KHẢO SÁT CASIO VÒNG 2 TẠI PHÒNG HỌC LỚP 8/9 CHIỀU : HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU THỨ 3 : TIẾT 5 ( 4h30 ) : ĐỘI TUYỂN BƠI LỘI TP TẬP TRUNG TẠI CỔNG TRƯỜNG THỨ 4 : SÁNG ( 6h15-10h30 ) : CÓ MẶT TẠI TRƯỜNG ĐỂ SINH HOẠT 26/3 CHIỀU : HỌC BÌNH THƯỜNG THEO...

Công tác tuần 28

- THỨ 2: PHÁT THƯỞNG THI GIAO TIÊP TIẾNG ANH NGOẠI KHÓA Y TẾ TRƯỜNG HỌC 15:00h : THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT LỚP 6 TẠI TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỘI TUYỂN CHÍNH...

Công tác tuần 27

- TUẦN LỄ VÀO LỚP LÚC 12H 45 RA VỀ LÚC 17H15 - TUẦN LỄ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TP - THỨ 2: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG. - THỨ 5: HỌC THỜI KHIA BIỂU BÌNH THƯỜNG THI MÚA HÁT TẬP THỂ ( PHÒNG Y TẾ) - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG....

Công tác tuần 26

- THỨ 2: SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 8/3 DƯỚI CỜ - THỨ 3: KHỐI 6: HỌC 2 TIẾT HĐ NGLL TIẾT 3, 4 CHIỀU NGHỈ HỌC - THỨ 4: SÁNG: THI GIẢI TOÁN VẬT LÝ CẤP TỈNH TRÊN INTERNET (SỸ KHIÊM) - THỨ 5 HỌC THỜI KHÓA BIỂU THỨ 3 - THỨ 6: CHIỀU : THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH...

Công tác tuần 25

-THỨ 2: TẬP THỂ LỚP 6/3 THAM GIA CUỘC THI " ENGLISH SPEAKING CONTEST " - THỨ 4 ( 8H30 ) : HỌC SINH THAM GIA KHÁM SỨC KHỎE - THỨ 6: THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT CẤP TP KHỐI 6 ( CÓ MẶT LÚC 2H30 ) - THỨ 7: THI IOE CẤP TỈNH KHỐI 6 ( CÓ MẶT LÚC 9H30 ) HỌP LỚP TRƯỞNG TIẾT 5...

Công tác tuần 24

- THỨ 2: CUỘC THI "ENGLISH SPEAKING CONTEST" - THỨ 3: BUỔI SÁNG: TẬP THỂ LỚP THAM GIA ỦNG HỘ GIẤY VỤN TẠI TRƯỜNG - THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU - THỨ 5: HỌC THỜI KHÓA BIỂU THỨ 6 *: THỨ 6 VÀ THỨ 7 HỌC SINH LỚP 6 NGHỈ HỌC TẬP TRUNG TẠI KHU THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐỂ NỘP GIẤY VỤN...

Công tác tuần 23

TUẦN 23: HỌC SINH HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU - THỨ 4: THI GIẢI TOÁN VẬT LÝ CẤP TP KHỐI 6 TỪ 8 GIỜ ĐẾN 9 GIỜ - THỨ 5: SÁNG: KHỐI 6 HỌC HĐNGLL TIẾT 3+ 4 CHIỀU : CUỘC THI GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TP ( 13H30-14H30 ) - THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG....

Công tác tuần 22

- TUẦN LỄ BẮT ĐẦU HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - THỨ 2: ĐÓN SINH VIÊN THỰC TẬP CHIỀU LỚP 6 NGHỈ TIẾT CHÀO CỜ. - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - THỨ 5: HỌC TKB THỨ 7 - THỮ 6 HỌC BT - THỨ 7: TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TẾT NGUYÊN TIÊU * HỌC SINH CÓ MẶT LÚC 6H45 TẠI SÂN TRƯỜNG THEO LỚP * HỌC SINH LỚP 6 RA VỀ LÚC 8H45....

Công tác tuần 21

THỨ HAI : ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THỨ BA : BẮT ĐẦU NGHỈ TẾT THỨ SÁU ( 3/2 ) : ĐI HỌC LẠI ...

Công tác tuần 20

BẮT ĐẦU HỌC THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II THỨ 5 : 7h30 - THI CASIO LỚP 6 VÒNG I 8h50 - HOẠT ĐỘNG NGLL ( 1 TIẾT ) CHỦ NHẬT : 2h00 - HỌP PHỤ HUYNH...

Công tác tuần 19

TIẾP TỤC HOÀN THÀNH CÁC MÔN THI CÒN LẠI THỨ 7 ( 14/1 ) : ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG...

Công tác tuần 18

THI HỌC KỲ CÁC MÔN THEO LỊCH...

Công tác tuần 17

- THỨ 2: KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG DƯỚI CỜ: TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 5 TUẦN LỄ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH, ÔN TẬP HKI - THỨ 5: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (GV) - THỨ 6: HỌC SINH NGHỈ HỌC, KHỐI 8, 9 THI KHỐI 6 THI VIOLYMPIC VẬT LÝ LÚC 8 GIỜ - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG, GV HOÀN THÀNH ĐIỂM, KIỂM TRA SỔ ĐẦU BÀI NGÀY 14/1 THỨ 7: HỌC SINH ĐI...

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket