BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket
Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

Photobucket

ĐỒNG HỒ

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

Photobucket

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Thư mục

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20/11

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/5 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket

CÔNG TÁC TUẦN 32

- THƯ 2: HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG TẬP TRUNG LÚC 6H45 SINH HOẠT NGÀY SÁCH VIỆT NAM. THI VẼ TRANH MAI PHƯƠNG. CHIỀU HỌC 4 TIẾT NGHỈ TIẾT CHÀO CỜ - THỨ 3, 4: HỌC BT - THỨ 5: THI HSG CẤP TP TẠI TRƯỜNG, GV SH CM TỔ LÚC 14H - THỨ 6, 7:...

CÔNG TÁC TUẦN 31

- THỨ 2: HỌC SINH NGHỈ HỌC, THI TỈNH TẠI TRƯỜNG - THỨ 3, 4: HỌC BT - THỨ 5: SÁNG 7H30 LAO ĐỘNG TRƯỚC THƯ VIỆN ĐẾN TT TNTH CHIỀU: HỌC TKB THỨ 2, KHÔNG CHÀO CỜ, NGHỈ TIẾT 1 - THỨ 6: HBT - THỨ 7: HBT, HỌC SINH NHẬN ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II...

CÔNG TÁC TUẦN 30

- THƯ 2: CC TỔNG KẾT HỘI THI NGÀY HỘI THÁNG 3 - TUẦN LỄ HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - THỨ 3: HỌC BT - THỨ 4: HỌC BT - THỨ 5: NGHỈ - THỨ 6: HỌC TKB THỨ 5 - THỨ 7: HỌC BT ** LƯU Ý: THỨ 2 NGÀY 10/4 HỌC SINH NGHỈ HỌC VÌ LÝ DO SỞ GIÁO DỤC MƯỢN CƠ SỞ TRƯỜNG TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI TỈNH....

CÔNG TÁC TUẦN 29

-THỨ 2: CHÀO CỜ: PHÁT ĐỘNG THI NCKH- THI SÁNG TẠO TTN NĐ - TUẦN LỄ GIÁO VIÊN VÀO ĐIỂM KT MIỆNG, 15, 1 TIẾT - THỨ 3: HBT - THỨ 4: SÁNG HỌC SINH TẬP TRUNG LÚC 6H30 TRƯỜNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI THÁNG 3 - THỨ 5: CHIỀU GIÁO VIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TP - THỨ 6, 7: HỌC BT THEO TKB...

CÔNG TÁC TUẦN 28

- THỨ 2: CC PHÁT THƯỞNG THI GIAO TIÊP TIẾNG ANH NGOẠI KHÓA Y TẾ TRƯỜNG HỌC THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT LỚP 6 TẠI LÊ HỒNG PHONG LÚC 15GIỜ - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, NHỮNG EM TRONG ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC - THỨ 5: GIÁO VIÊN TẬP HUẤN MÁY CHIẾU THÔNG MINH ...

CÔNG TÁC TUẦN 27

- TUẦN LỄ VÀO LỚP TRUY BÀI LÚC 12H 45 RA VỀ LÚC 17H15 - TUẦN LỄ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TP - THỨ 2: LỚP THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH GIỜ RA CHƠI CHẤM THI MÚA HÁT TẬP THỂ - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG. - THỨ 5: HỌC TKB THỨ 6 - THỨ 6: HỌC TKB THỨ 5 - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG....

CÔNG TÁC TUẦN 26

- THỨ 2: CC NGOẠI KHÓA NGÀY 8/3 TỔ NGỮ VĂN - THỨ 3: HỌC TKB THỨ 5 KHỐI 6: HỌC 2 TIẾT HĐ NGLL TIẾT 3, 4 CHIỀU NGHỈ HỌC - THỨ 4: SÁNG THI GIẢI TOÁN VẬT LÝ CẤP TỈNH TRÊN INTERNET (VINH) CHIỀU HBT - THỨ 5 HỌC TKB THỨ 3 - THỨ 6: HBT ...

CÔNG TÁC TUẦN 25

- TUẦN LỄ HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU -THỨ 2: TIẾP TỤC THI THỰC HÀNH TIẾNG ANH - THỨ 4: HỌC SINH THAM GIA KHÁM SỨC KHỎE THEO LỊCH LỚP 6/5: LÚC 8G ĐẾN 8G 30 NGÀY 02/3 - THỨ 5: HỌP HĐSP 14G ĐẾN 15G30 - THỨ 6: THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT CẤP TP KHỐI 6 TỪ 14G30 ĐẾN 16G 30 - THỨ 7: THI GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TỈNH KHỐI 6 TỪ 10G ĐẾN 11G. HỌP LỚP...

CÔNG TÁC TUẦN 24

- THỨ 2: HỘI THI GIAO TIẾP TIẾNG ANH HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - THỨ 3: SÁNG THỨ 3 CẢ LỚP THAM GIA ỦNG HỘ GIẤY VỤN TẠI TRƯỜNG HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB GV TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DO PGD TỔ CHỨC - THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - THỨ 5: HỌC TKB THỨ 6 LƯU Ý: THỨ 6 VÀ THỨ 7 HỌC SINH LỚP 6 NGHỈ HỌC ...

CÔNG TÁC TUẦN 23

TUẦN HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - THỨ 2: HỌP BAN TỔ CHỨC THI TOÁN TIẾNG ANH, VẬT LÝ CẤP TP. - THỨ 3: THI GVG TẠI HỘI AN - THỨ 4: THI GIẢI TOÁN VẬT LÝ CẤP TP KHỐI 6 TỪ 8 GIỜ ĐẾN 9 GIỜ - THỨ 5: SÁNG KHỐI 6 HỌC HĐNGLL TIẾT 3, 4 CHIỀU THI GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TP TỪ 13 GIỜ 30 ĐẾN 14 GIỜ 30. - THỨ...

CÔNG TÁC TUẦN 22

- TUẦN LỄ BẮT ĐẦU HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - THỨ 2: ĐÓN SINH VIÊN THỰC TẬP CHIỀU LỚP 6 NGHỈ TIẾT CHÀO CỜ. - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - THỨ 5: HỌC TKB THỨ 7 - THỮ 6 HỌC BT - THỨ 7: TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TẾT NGUYÊN TIÊU @ HỌC SINH CÓ MẶT LÚC 6H45 TẠI SÂN TRƯỜNG THEO LỚP @ LỚP 6 RA VỀ LÚC 8H45....

CÔNG TÁC TUẦN 21

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB CHÀO CỜ: PHÁT THƯỜNG CÁC HỘI THI Ở HỌC KỲ 1, HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT LỚP PHÁT HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG - THỨ 3: HỌC TKB THỨ 5, HỌP HĐSP HỌC SINH LỚP 6 ĐƯỢC NGHỈ TẾT TỪ THỨ 4(25/1/2017 ĐẾN HẾT THỨ 5(2/2/2017) - THỨ 6(NGÀY 3/2/2017): HỌC SINH LỚP...

CÔNG TÁC TUẦN 20

- TUẦN ĐẦU TIÊN HỌC THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - THỨ 2: CHÀO CỜ PHÁT QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO - THỨ 4: NHÀ TRƯỜNG IN ĐIỂM HỌC KỲ 1 - THỨ 5: HỌC 2 TIẾT HĐ NGLLL PHÁT GIẤY MỜI HỌP PHU HUYNH CHIÊU: SƠ KẾT HỌC KỲ 1 TỔ CHUYÊN MÔN, CÔNG ĐOÀN - THỨ 7: PHÁT BẢNG DANH DỰ THÁNG 11, 12 - CHỦ NHẬT : HỌP...

CÔNG TÁC TUẦN 18, 19

- THI HỌC KỲ 1 CHIỀU THỨ 3: (3/1) THI VĂN, CÔNG DÂN 6 SÁNG THỨ 6: (6/1) THI TOÁN, CÔNG NGHỆ 6 CHIỀU THỨ 7: (7/1) THI ANH, SINH, SỬ 6 SÁNG THỨ 3: (10/1) THI KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHIỀU THỨ 4: (1/1) THI LÝ, ĐỊA, TIN 6 - THỨ 7 (14/1) HỌC SINH ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG HỌC...

CÔNG TÁC TUẦN 17

- THỨ 2: KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG DƯỚI CỜ: TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 5 TUẦN LỄ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH, ÔN TẬP HKI - THỨ 5: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (GV) - THỨ 6: HỌC SINH NGHỈ HỌC, KHỐI 8, 9 THI KHỐI 6 THI VIOLYMPIC VẬT LÝ LÚC 8 GIỜ - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG, GV HOÀN THÀNH ĐIỂM, KIỂM TRA SỔ ĐẦU BÀI NGÀY 14/1 THỨ 7: HỌC SINH ĐI...

CÔNG TÁC TUẦN 16

- THỨ 2: KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG DƯỚI CỜ CÁC MÔN TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 3 - THỨ 5 (22/12): 8 GIỜ HỌC SINH THI VIOLYMPIC TOÁN, HỌC SINH THI QUA VÒNG 9 - THI IOE CẤP THÀNH PHỐ HỌC SINH PHẢI TỰ LUYỆN QUA VÒNG 20, DANH SÁCH Ở BẢNG THÔNG BÁO. - THI VIOLYMPIC TOÁN(TIẾNG ANH): NGÀY 28/12, HỌC SINH TỰ LUYỆN QUA VÒNG 6 - THI VIOLYMPIC LÝ: NGÀY 29/12, HỌC SINH TỰ LUYỆN QUA VÒNG 6...

CÔNG TÁC TUẦN 15

- THỨ 2: SÁNG CHÀO CỜ: HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG CÓ MẶT LÚC 6H45 SINH HOẠT KỶ NIỆM 72 NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 1 HỌC SINH NAM THI TÁC PHONG NHANH (PHÚC) CHIỀU NGHỈ TIẾT CHÀO CỜ, HỌC SINH RA VỀ LÚC 4H10 - THỨ 3, 4, 6, 7 HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI...

CÔNG TÁC TUẦN 14

- LỚP TRỰC TUẦN: PHÂN CÔNG TRỰC CC, CỜ ĐỎ, TRUY BÀI, RA VỀ, PHÁT THANH MĂNG NON. - THỨ 5: HỌC 2 TIẾT HĐ NGLL TIẾT 3,4 - THỨ 7: THI IOE CẤP TRƯỜNG, LAO ĐỘNG TÌNH NGUYỆN - TUẦN LỄ HỌC SINH NHẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I...

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket