Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Dem_cuoi_cung_loan.swf Mp3 Thu_ngu_Hoa_mi_toc_nau__Sinh_vien_DH_Da_Lat_SV_2012__YouTube.flv SV_DH_Da_Lat_hat_bang_ki_hieu__YouTube.flv Co_do_bua_liem.jpg NM1A.swf Huyhieudoan.gif HUY_HIEU_DOI.jpg Laco_Doan.jpg Co_Doi.jpg 91.jpg 81.jpg 102.jpg Images1957661_16.jpg Images1957655_4.jpg Item_295.jpg Lyhlong1381.jpg Images1910066_CDBT_boi_canh__1_.jpg D5.jpg D8.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT huyện Lộc Ninh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  12231
  Họ và tên Nguyễn Hữu Khá
  Giới tính Nam
  Email huukha@pmail.vnn.vn
  Website http://violet.vn/huukha/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Thiện
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn Công nghệ, Tin học
  Điểm số 4986 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Quản Trị
  Giới tính Nam
  Email thptlocninh@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  990772
  Họ và tên Quản Trị
  Giới tính Nam
  Email pgdlocninh@yahoo.com
  Chức vụ Trưởng Phòng
  Đơn vị Phòng GD
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 346 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Lộc Thuận
  Giới tính Nam
  Email thcslocthuan@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Thuận
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Th Lộc Hưng
  Giới tính Nam
  Email thlochung@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Gdtx Lộc Ninh
  Giới tính Nam
  Email ttgdtxlocninh@galaviet.net
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trung tâm GDTX Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocthaib
  Giới tính Nam
  Email thlocthaib@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Thái B
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocthaia
  Giới tính Nam
  Email thlocthaia@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Thái A
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocninhb
  Giới tính Nam
  Email thlocninhb@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Lộc Ninh A
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocninha
  Giới tính Nam
  Email thlocninha@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thloctanb
  Giới tính Nam
  Email thloctanb@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Tấn B
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thloctana
  Giới tính Nam
  Email thloctana@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Tấn A
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocan
  Giới tính Nam
  Email thlocan@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc An
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlochoa
  Giới tính Nam
  Email thlochoa@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Hoà
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocphu
  Giới tính Nam
  Email thlocphu@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Phú
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlochiep
  Giới tính Nam
  Email thlochiep@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Hiệp
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thlocquang
  Giới tính Nam
  Email thlocquang@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Quang
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Ptthlochiep
  Giới tính Nam
  Email ptthlochiep@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PTTH Lộc Hiệp
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1134463
  Họ và tên Admin Thcslockhanh
  Giới tính Nam
  Email thcslockhanh@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Khánh
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 2045 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Thcslocdien
  Giới tính Nam
  Email thcslocdien@galaviet.net
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Điền
  Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)