Ke chuyen_Su tich le hoi chu dong tu_Tuan 26

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Linh Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 01-04-2012
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Phân môn : Kể chuyện
Lớp : 3A

Bài: Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

 Giáo viên hướng dẫn : Ngô Cheo
Sinh viên thực tập : Lê Hồng Linh Phương
Ngày giảng dạy : Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2012

*****************************

I. Mục tiêu:
- HS có khả năng khái quát nội dung để đặt tên cho từng đoạn truyện dựa vào tranh minh họa.
- Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh, giọng kể phù hợp với nội dung.
- Biết ơn những người có công với đất nước; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Yêu cầu cả lớp hát 1 bài hát tập thể.
2. Dạy bài mới: (31 phút)
* GV nêu nhiệm vụ: (2 phút)
(GV treo tranh)
- Dựa vào 4 tranh minh họa 4 đoạn truyện và các tình tiết, HS đặt tên cho từng đoạn truyện Sự tích Lễ hội Chữ Đồng Tử.
- Gọi HS đọc lại yêu cầu.
* Hoạt động 1: Dựa vào tranh đặt tên cho từng đoạn truyện. (12 phút)
- Chia nhóm và yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 (Thời gian 3 phút).
+ Nhóm 1, 2 : Tranh 1
+ Nhóm 3, 4 , 5: Tranh 2
+ Nhóm 6, 7 : Tranh 3
+ Nhóm 8, 9 : Tranh 4
- Các nhóm phát biểu ý kiến, cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những tên đúng.
(GV có thể sử dụng những câu hỏi gợi mở giúp HS đặt tên cho từng đoạn truyện)
- Tranh 1: Em thấy gì ở bức tranh này ?
+ Tên của đoạn truyện này là gì?

- Gọi các nhóm khác bổ sung, nhận xét.
- GV chốt lại và ghi tên đoạn truyện lên bảng.
- Tranh 2: Bức tranh 2 vẽ gì ?

+ Nhóm em đặt tên gì cho đoạn truyện này?
- Gọi các nhóm khác bổ sung, nhận xét.
- GV chốt lại và ghi tên đoạn truyện lên bảng.
- Tranh 3: Em thấy gì ở bức tranh này ?
+ Tên của đoạn truyện này là gì?

- Gọi các nhóm khác bổ sung, nhận xét.
- GV chốt lại và ghi tên đoạn truyện lên bảng.
- Tranh 4: Mọi người trong tranh đang làm gì ?
+ Nhóm em đặt tên gì cho đoạn truyện này?
- Gọi các nhóm khác bổ sung, nhận xét.
- GV chốt lại và ghi tên đoạn truyện lên bảng.
- Gọi HS đọc lại tên của 4 đoạn truyện.
* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn truyện. (18 phút)
- HS thảo luận nhóm 4 kể từng truyện theo tranh.(Thời gian 4 phút)
- Tổ chức cho HS kể chuyện.
- Yêu cầu HS nhận xét dựa trên nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện.
- Nhận xét, khen ngợi HS, nhóm có lời kể hay, sáng tạo.
- Em học được bài học gì qua câu chuyện?
- Gọi HS bổ sung, nhận xét.
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: (2 phút)
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
- Yêu cầu HS về nhà luyện kể toàn bộ câu chuyện, kể lại cho người thân nghe. Chuẩn bị bài tập đọc “ Rước đèn ông sao”.

- Hát bài hát tập thể.- Lắng nghe.


- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi.


- Thảo luận nhóm

- Phát biểu lần lượt từng tranh- Nhà của Chử Đồng Tử…
- Cảnh nhà nghèo khó/ Tình cha con/ Nghèo khó mà yêu thương nhau…
- Nhận xét.
- Lắng nghe, quan sát.

- Chử Đồng Tử núp trong đám lau sậy…
Tranh 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ/ Duyên trời/ Ở hiền gặp lành…
- Nhận xét.
- Lắng nghe, quan sát.

- Chử Đồng Tử truyền nghề cho dân…
- Truyền nghề cho dân/ Dạy dân trồng cấy/ giúp dân…
- Nhận xét.
- Lắng nghe, quan sát.

- Mọi người tham gia lễ hội…

- Tưởng nhớ/ Uống nước nhớ nguồn/ Lễ hội hằng năm…
- Nhận xét.
- Lắng nghe, quan sát.

- 1 HS đọc.


- Thảo