Tất cả thủ tục, văn bản cho Đảng viên mới

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Phấn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:02' 06-04-2011
Dung lượng: 19.6 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. CÁC CĂN CỨ
Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006)
Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng"
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"
2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)
TT
Mẫu biểu
Tên gọi
Ghi chú


Mẫu CN-NTVĐ
Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về đảng
Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp, có giá trị 5 năm.


Mẫu 1-KNĐ
Đơn xin vào đảng
Người xin vào đảng tự viết tay


Mẫu 2-KNĐ
Lý lịch của người xin vào đảng
Người xin vào đảng tự viết tay


Mẫu 3-KNĐ
Giấy giới thiệu người vào đảng
Người giới thiệu thực hiện


Mẫu 4-KNĐ
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào đảng (kèm theo Nghị quyết đề nghị của Chi đoàn, Mẫu 4A-KNĐ)
BCH Đoàn TN cơ sở thực hiện (nếu người vào Đảng là Đoàn viên)


Mẫu 4B-KNĐ
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên Công đoàn vào đảng (kèm theo Nghị quyết đề nghị của Công đoàn bộ phận-Mẫu 4C-KNĐ)
BCH Công đoàn cơ sở thực hiện (~BCH Công đoàn Trường)


Mẫu 5-KNĐ
Tổng hợp ý kiến nhận xét (kèm theo ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương - Mẫu 5B-KNĐ và tổ chức đoàn thể - Mẫu 5C-KNĐ)
Chi ủy thực hiện


Mẫu 6-KNĐ
Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thực hiện.


Mẫu 8-KNĐ
Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Tổ chức cơ sở đảng thực hiện


Mẫu 9-KNĐ
Quyết định kết nạp
BTV Đảng ủy thực hiện


Các biểu mẫu khác:
- Mẫu 19-KNĐ - Giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch
- Mẫu 20-KNĐ - Phiếu thẩm tra lý lịch (trang 1) có kèm theo Phiếu nhận xét (trang 2).

3. QUI TRÌNH THỰC HIỆN (TRÍCH HƯỚNG DẪN 03-HD/BTCTW)
3.1- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Người vào Đảng phải được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có Giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.
3.2- Đơn xin vào Đảng.
Người vào Đảng phải tự viết đơn (không đánh máy), trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.
3.3- Lý lịch của người vào Đảng.
a) Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có điều gì không hiểu và không nhớ rõ thì phải báo cáo với chi bộ.
b) Lý lịch phải được cấp uỷ cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.
3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.
a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:
- Người vào Đảng; 
- Cha, mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng của người vào Đảng (sau đây gọi chung là người thân).
b) Nội dung thẩm tra:
- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
c) Phương pháp thẩm tra:
Nếu biết rõ những người thân của người vào Đảng đang là đảng viên, trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra xác minh. Nội dung nào chưa rõ thì thẩm