Đề cương môn quản trị nhân lực

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bưu chính Viễn Thông
Người gửi: Lê Thị Hồng Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:11' 31-07-2011
Dung lượng: 383.0 KB
Số lượt tải: 469
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1. Trình bày khái niệm, mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực? Giải thích tại sao nói rằng nguồn nhân lực là yếu tổ không thể thay thế trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
2. Triết lý quản trị nguồn nhân lực; các quan niệm về con người; phân tích cách nhìn nhận, đánh giá con người, phương pháp quản lý và những tác động đến nhân viên của các học thuyết về con người (thuyết X, Y,Z) khi xây dựng chính sách quản trị nhân lực trong doanh nghiệp cần vận dụng học thuyết này như thế nào?
3. Tại sao cần phải phân tích công việc? Bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn công việc. Xây dựng bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn công việc.
4. Thiết kế công việc là gì? Các phương pháp thiết kế, thiết kế lại công việc? Liên hệ thực tế
5. Thế nào là kế hoạch hóa nguồn nhân lực? Mối quan hệ của kế hoạch nguồn nhân lực với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch hóa nguồn nhân lực. Lập kế hoạch hóa nhân lực cho doanh nghiệp.
6. Tóm tắt quá trình lập kế hoạch nguồn nhân lực, các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực
7. Các giải pháp khắc phục sự mất cân đối giữa cung và cầu nhân lực
8. Vai trò tuyển mộ, tuyển chọn. Phân biệt tuyển mộ, tuyển chọn. Tóm tắt quá trình tuyển chọn nhân lực. Liên hệ tại đơn vị công tác?
9. Khái niệm động lực lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động, liên hệ thực tế
10. Biên pháp tạo động lực lao động tại đơn vị công tác?
11. Vai trò, ý nghĩa của đánh giá năng lực thực hiện công việc? Trình tự đánh giá năng lực thực hiện công việc
12. Phương pháp đánh giá năng lực thực hiện công việc
13. Những lỗi thường mắc khi đánh giá năng lực thực hiện công việc
14. Tình hình đánh giá năng lực thực hiện công việc tại đơn vị anh (Chị) đang công tác
15. Khi đánh giá năng lực thực hiện công việc cần chú ý những vấn đề gì?
16. Vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? Quá trình tiến hành hoạt động đào tạo nguồn nhân lực?
17. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực? Nhu cầu đào tạo được xác định như thế nào?
18. Các phương pháp đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật? Các phương pháp đào tạo nhà quản trị (Các phương pháp đào tạo tại nơi làm việc và các phương pháp đào tạo ngoài nơi làm việc
19. Thù lao lao động là gì?Thành phần và mục đích của hệ thống thù lao lao động của doanh nghiệp? Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động?
20. Các tiêu thức lựa chọn khi xây dựng hệ thống thù lao lao động của doanh nghiệp? liên hệ thực tế
21. Khái niệm tiền lương. Các hình thức trả lương
22. Các loại khuyến khách tài chính
23. Phúc lợi cho người lao động (khái niêm, ý nghĩa, các loại phúc lợi); Sự khác nhau giữa phúc lợi và tiền lương?
24. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động
25. Hợp đồng lao động (khái niệm, giao kết hợp đồng lao động chấm dứt hợp đồng lao động)

ĐÁP ÁN ÔN MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Câu 1. Trình bày khái niệm, mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực? Giải thích tại sao nói rằng nguồn nhân lực là yếu tổ không thể thay thế trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
Trả lời.
1.1 Khái niệm nhân lực
Nhân lực là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con người được vận dụng ra trong quá trình lao động và sản xuất.
Thể lực: chỉ sức khỏe của thân thể
* Nó phụ thuộc vào sức vóc, tình trạng sức khỏe của từng con người, mức sống thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc và nghỉ ngơi.
* Tùy thuộc vào tuổi tác, thời gian công tác, giới tính
Trí lực: chỉ sức suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách của từng con người. Sự khai thác các tiềm năng về trí lực của con người còn ở mức mới mẻ, chưa bao giờ cạn kiệt.
Nhân lực được xem là sức lao động của con người - một nguồn lực quý giá nhất trong các yếu tố của sản xuất của doanh nghiệp bưu chính viễn thông
1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực được quan niệm