LTVC 4 Luyen tap ve cau hoi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:00' 31-03-2012
Dung lượng: 983.4 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHƠN THÀNH
BàI GIảnG điện tử
ứNG DụNG CÔNG NGHệ THÔNG TIN
Năm học : 2010 - 2011
GV Thực hiện : Đinh Thanh
Kiểm tra bài cũ
Hai bạn lên bảng, mỗi bạn đặt 2 câu hỏi: 1 câu dùng để hỏi người khác, 1 câu tự hỏi mình.
Câu hỏi dùng để làm gì? Ví dụ?
Nhận biết câu hỏi nhờ những dấu hiệu nào? Ví dụ?
Khi nào dùng câu hỏi để tự hỏi mình? Ví dụ?
Luyện từ và câu:
Luỵên tập về câu hỏi
Bài1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm dưới đây:
a)Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục.
b)Trước giờ học , chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.
c)Bến cảng lúc nào cũng đông vui.
d)Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.
Gi?i bài 1:
a) Ai hăng hái nhất và khoẻ nhất?
Hăng hái nhất và khoẻ nhất là ai?
b)Trước giờ học, chúng em thường làm gì?
- Chúng em thường làm gì trước giờ học?
c) Bến cảng như thế nào?
d)Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu?
Bài 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm dưới đây:
a)Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục. b)Trước giờ học , chúng em
thường rủ nhau ôn bài cũ. c)Bến cảng lúc nào cũng đông vui.
d)Bọn trẻ xóm em hay thả diều
ngoài chân đê.
ai ?
làm gì ?
thế nào?
ở đâu ?
2. Đặt câu với mỗi từ sau:Ai, cái gì,
làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu.
Ai đọc hay nhất lớp mình?
Cái gì trong cặp của bạn đấy?
Các bạn đang làm gì đấy?
Khi nhỏ, chữ viết của Cao Bá Quát thế nào?
Vì sao bạn Minh lại khóc?
Bao giờ lớp mình lao động nhỉ?
Nhà bạn Tí ở đâu?
3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây:
a/ Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không?
b/ Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không?
c/Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à?
3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây: a) Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không? b) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không? c) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à?
Các từ gạch chân là từ nghi vấn
4. Với mỗi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được, đặt một câu hỏi.
Nêu các từ ho?c cặp từ nghi vấn mà em vừa tìm được ở bài tập 3 ?
- Có phảI - không?
- phải không?
- à?
Ba bạn lên bảng đặt câu
- Có phải bạn học lớp 4A không?
- Cậu muốn chơi với chúng tớ, phải không ?
- Bạn thích chơi nhảy dây à?
5. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi?
a) Bạn có thích chơi diều không ?
b) Tôi không biết bạn có thích chơi diều không ?
c) Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất ?
d) Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?
e) Thử xem ai khéo hơn ai nào ?
Dạy tốt -Học tốt
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các em học sinh
chăm ngoan học giỏi !

GV: DINH THANH