Violympic Lớp 5 - Vòng 3,4 (2012-2013)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:00' 02-11-2012
Dung lượng: 293.5 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Lớp 5 – Vòng 3 ,4 – Năm học 2012 – 2013


BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng  số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 2: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong  ngày.
Câu 3: Hiệu của 2 số bằng 186. Số bé bằng  số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 4: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong  ngày nữa.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:  −    × 
Câu 6:  ×    − 
Câu 7:   
Câu 8:   
Câu 9:   
Câu 10: 1 ×   1 − 


Vòng 4