Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Luận
Giới tính Nam
Email luanththcslongtuc@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT TH THCS Long Túc
Quận/huyện Huyện Nam Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi nguyễn hồng liền, Nguyễn Văn Chương
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 60015 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này