Kí hiệu bản đồ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Việt Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:31' 09-06-2013
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC ĐỊA LÍ
GV: Lâm Anh Khoa
Trường THCS Trần Quốc Tuấn – Vạn Ninh – Khánh Hòa
Tổ: Văn – Sử - Địa
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ

Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Kí hiệu bản đồ là gì?
Muốn hiểu được ý nghĩa của kí
hiệu bản đồ ta phải dựa vào đâu?
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Quan sát H 14, hãy cho biết
Có mấy loại kí hiệu bản đồ?
Đó là những loại nào?
Quan sát h14, hãy kể tên
một số đối tượng địa lí được
biểu hiện bằng các loại
kí hiệu?
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
- Có 3 loại kí hiệu bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
Quan sát bản chú giải dưới cho biết một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu?
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ
1. Các loại kí hiệu bản đồ
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
Các loại kí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
- Có 3 loại kí hiệu bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
Quan sát H 15, hãy cho biết kí hiệu
Bản đồ được biểu hiện bằng những
dạng nào?
Có 3 dạng kí hiệu bản đồ: kí hiệu hình
học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình
Quan sát bản chú giải dưới cho biết một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các dạng kí hiệu?
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ
1. Các loại kí hiệu bản đồ
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
Các loại kí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
- Có 3 loại kí hiệu bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
Có 3 dạng kí hiệu bản đồ: kí hiệu hình
học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình
Kí hiệu bản đồ phản ánh những mặt
nào của các đối tượng địa lí?
Kí hiệu bản đồ thể hiện số lượng,
Cấu trúc, vị trí và sự phân bố của các
đối tượng địa lí
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ

- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Có 3 loại kí hiệu bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
-Có 3 dạng kí hiệu bản đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.
2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:
- Địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc đường đồng mức .
Địa hình được thể hiện trên bản đồ
bằng những cách nào?
Thang màu: Màu sắc đậm hoặc nhạt để thể hiện độ cao, độ sâu.
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ
1. Các loại kí hiệu bản đồ.
2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ
1. Các loại kí hiệu bản đồ.
2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.
-
+
A
B
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ
1. Các loại kí hiệu bản đồ.
2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.
Quan sát vào hình sau: Các điểm được đánh dấu A , B, C, D có độ cao ở mỗi điểm là bao nhiêu m?
100m
200m
300m
350m
X A
X C
X D
X B
Kết hợp với SGK cho biết : Thế nào gọi là đường đồng mức?
A= 100m
B= 300m
C= 200m
D= 200m
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ
1. Các loại kí hiệu bản đồ.
2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.
Tiết 6: Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ,
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

Các loại kí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu qui ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Có 3 loại kí hiệu bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
-Có 3 dạng kí hiệu bản đồ: kí hiệu hìnhhọc, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.
2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:
Địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc đường đồng mức .
Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao hoặc độ sâu.
100m
200m
300m
400m
450m
100m
200m
300m
400m
450m
Sườn thoải
Sườn dốc
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về nhà học bài củ và làm bài tập SGK.
- Chuẩn bị nội dung bài ôn tập tiết sau học:
+ Ôn lại các bài: 1,2,3,4,5
+ Làm lại các bài tập trông sgk và tập bản đồ