TAP DOC LOP 5 : SANG NAM CON LEN BAY

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:02' 28-03-2012
Dung lượng: 708.5 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục & Đào tạo Hương Thuỷ
Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
Bài giảng Điện tử
Sang n¨m con lªn b¶y
Phòng Giáo dục &Đào tạo Hương Thuỷ
Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
GV:Lê Thị Thu Hoài
Vũ Đình Minh
Vũ Đình Minh
- 1HS đọc bài thơ. Hs khác theo dõi xem bài thơ gồm có mấy khổ. Mỗi dòng có bao nhiêu chữ.
- 3HS (2-3) tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ. Hs khác theo dõi cách phát âm, cách đọc của các bạn!
Vũ Đình Minh
I/ Luyện đọc
1/ Đọc đúng
Từ ngữ

lon ton

chạy nhảy,

-
II/ Tìm hiểu bài
Vũ Đình Minh
- HS luyện đọc theo cặp (2-3 phút).
- HS (1-2) đọc lại cả bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tự hào, trầm lắng. Hs khác theo dõi cách phát âm, cách đọc của bạn!
GV đọc mẫu
Vũ Đình Minh
- HS đọc thầm lại khổ thơ 1 và 2, suy nghĩ, trả lời: Những câu thơ nào cho thấy thế giới tuổi thơ rất vui và đẹp?
Giờ con đang lon ton
Khắp sân vườn chạy nhảy
Chỉ mình con nghe thấy
Tiếng muôn loài với con
Và những câu thơ nói về thế giới ngày mai theo cách ngược lại với thế giới tuổi thơ. Trong thế giới tuổi thơ, chim, gió, cây, và muôn vật đều biết nghĩ, biết nói, biết hành động như người!

Thứ bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2012
Tập đọc
BÀI: SANG NĂM CON LÊN BẢY
Vũ Đình Minh
- HS đọc thầm lại khổ thơ 2 và 3, suy nghĩ, trả lời: Thế giới tuổi thơ thay đổi thế nào khi ta lớn lên?
Qua thời thơ ấu, khi ta lớn lên, thế giới tuổi thơ thay đổi ngược lại với tất cả những gì mà trẻ em cảm nhận :
Chim không còn biết nói, gió chỉ còn biết thổi, cây chỉ còn là cây, đại bàng chẳng về đây, đậu trên cành khế nữa; chỉ còn trong đời thật, tiếng người nói với con.
Các em sẽ nhìn đời thực hơn, thế giới của các em sẽ trở thành hiện thực.
Vũ Đình Minh
- HS đọc thầm lại khổ 3, suy nghĩ, trả lời: Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu?
Từ giã thế giới tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc trong đời thật. Để có được hạnh phúc, con người phải rất vất vả, khó khăn vì phải giành lấy hạnh phúc bằng lao động, bằng hai bàn tay của mình, không giống như hạnh phúc tìm thấy dễ dàng trong các truyện thần thoại, cổ tích nhờ sự giúp đỡ của bụt, của tiên…
Qua bài thơ em hiểu người cha muốn nói với con điều gì ?
Nội dung : Di?u ngu?i cha mu?n núi v?i con: Khi lớn lên , từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng lên.
Vũ Đình Minh
I/ Luyện đọc
1/ Đọc đúng
Từ ngữ

lon ton
ấu thơ
chạy nhảy, muôn loài,
biết,
- giành lấy, bàn tay
II/ Tìm hiểu bài
Nội dung : Di?u ngu?i cha mu?n núi v?i con: Khi lớn lên , từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng lên.
2/ Đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Sang năm con lên bảy Cha đưa con tới trường Giờ con đang lon ton Khắp sân vườn chạy nhảy Chỉ mình con nghe thấy Tiếng muôn loài với con .
Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con .
Vũ Đình Minh
SANG NĂM CON LÊN BẢY
Mai rồi con lớn khôn
Chim không còn biết nói
Gió chỉ còn biết thổi
Cây chỉ còn là cây
Đại bàng chẳng về đây
Đậu trên cành khế nữa
Chuyện ngày xưa, ngày xửa
Chỉ là chuyện ngày xưa
Đọc diễn cảm
Sang năm con lên bảy Cha đưa con tới trường Giờ con đang lon ton Khắp sân vườn chạy nhảy Chỉ mình con nghe thấy Tiếng muôn loài với con .
Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con .
Vũ Đình Minh
SANG NĂM CON LÊN BẢY
Mai rồi con lớn khôn
Chim không còn biết nói
Gió chỉ còn biết thổi
Cây chỉ còn là cây
Đại bàng chẳng về đây
Đậu trên cành khế nữa
Chuyện ngày xưa, ngày xửa
Chỉ là chuyện ngày xưa
Đọc diễn cảm
Sang ……………… Cha ………………… Giờ …………. lon ton Khắp …… …………… Chỉ ……….. ……. Tiếng ……….. …với con.
Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con .
Vũ Đình Minh
SANG NĂM CON LÊN BẢY
Mai rồi con lớn khôn
Chim không còn biết nói
Gió chỉ còn biết thổi
Cây chỉ còn là cây
Đại bàng chẳng về đây
Đậu trên cành khế nữa
Chuyện ngày xưa, ngày xửa
Chỉ là chuyện ngày xưa
Sang ……………… …… ………………… Giờ …………. ……… …… …… …………… Chỉ ……….. ……….. Tiếng ……….. ……… .
Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con .
Vũ Đình Minh
SANG NĂM CON LÊN BẢY
Mai rồi ………….
Chim ……….. biết nói
Gió … ………….
Cây …………... là cây
Đại bàng ………………
Đậu ……………………
….. …………, ngày xửa
Chỉ là …………………
Đọc thuộc lòng
Sang ……………… …..………………… Giờ …………. ……… ….. …… …………… Chỉ ……….. ……. Tiếng ……….. ……… .
Đi qua …………… …………… đi mất Chỉ … ……………….. ………….. với con Hạnh phúc ………….. ……….. ………… …………. con giành lấy Từ ……… tay con .
Vũ Đình Minh
SANG NĂM CON LÊN BẢY
Mai rồi ………….
Chim ……….. biết nói
Gió …… ………….
Cây …………... là cây
Đại bàng ………………
Đậu ……………………
………………, ngày xửa
Chỉ là …………………
Đọc thuộc lòng
Sang …………….. …… ………………. …….………………. ………. ……………….. …… …………………. …… ……………… .
Đi ……………….. ………………….. ………………….. ……………………. …. ………………. …………………….. ………………………. ………………………. .
Vũ Đình Minh
SANG NĂM CON LÊN BẢY
Mai ……………………
………………………..
…… …………………..
….. ……………………
…………………………
…………………….
….. …………………….
…..……………………
Đọc thuộc lòng
Vũ Đình Minh
Qua bài thơ em hiểu người cha muốn nói với con điều gì ?
Vũ Đình Minh
- lon ton: Gợi tả dáng đi, chạy của trẻ, nhanh nhẹn,vẻ hồ hởi .
- ấu thơ:
Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi .