ÂM NHẠC 8: ÔN BÀI HÁT-ÔN TĐN- NS PHAN HUỲNH ĐIỂU

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ngọc Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:40' 09-12-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
?
?
?
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI GIỜ HỌC ÂM NHẠC
TIẾT11:
-Ôn bài hát: Tuổi hồng
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-ANTT: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và
bài hát Bóng cây kơ-nia
I-ÔN TẬP BÀI HÁT: TUỔI HỒNG
1/ Em biết gì về nhạc sĩ Trương Quang Lục?
2/Em hãy nêu nội dung của bài hát Tuổi hồng
Là tác giả bài hát nổi tiếng Vàm cỏ đông(thơ Hoài Vũ), ngoài ra ông còn sáng tác nhiều bài hát cho thiếu nhi như các bài Xỉa cá mè,Trái đất nầy là của chúng em,Màu mực tím,..
Bài Tuổi hồng dành cho lứa tuổi thiếu niên,lứa tuổi đẹp tựa mùa xuân đang về trên cành lá, như khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay
II/Ôn tập Tập đọc nhạc:TĐN số 3
1/Bài Tập đọc nhạc số 3:Hãy hót,chú chim nhỏ hay hót giọng gì?
2/Em hãy cho biết sự khác nhau giữa giọng La thứ hoà thanh và giọng La thứ tự nhiên?
a-Giọng La thứ
b-Giọng La thứ hoà thanh
c-Giọng Đô trưởng
d-Giọng Rê trưởng
-Giọng La thứ hoà thanh là giọng La thứ tự nhiên có âm bậc 7 nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên
TĐN SỐ 3:HÃY HÓT, CHÚ CHIM NHỎ HAY HÓT
(trích)
Nhạc:Ba Lan
Lời:Anh Hoàng
Hãy hót chú chim nhỏ hãy hót , hãy cao lời hót bay theo từng
đám mây xanh. Hãy hót chú chim nhỏ hay hót , ta
cùng chào đón kìa nắng ban mai
 a/Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
ND3:NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU
VÀ BÀI HÁT BÓNG CÂY KƠ-NIA
Bút danh Huy Quang,sinh ngày 11-11-1924 quê ở Đà Nẵng
Những sáng tác nổi tiếng: Đoàn vệ quốc quân, Tình trong lá thiếp, Những ánh sao đêm, Những em bé ngoan, Nhớ ơn Bác, D?i kn tí hon.
Được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT
Các em đang nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân.Nhạc và lời:Phan Huỳnh Điểu
?Bài hát sáng tác năm 1971 khi nước ta còn bị chia cắt hai miền, đồng bào Tây Nguyên đang rên xiết dưới ách kìm kẹp của bọn Mỹ-Ngụy.
 Bài haùt phaûn aùnh taâm traïng cuûa ñoàng baøo mieàn Nam ñang höôùng ra mieàn Baéc chôø ñôïi ngöôøi thaân cuûa mình trôû veà giaûi phoùng queâ höông
b/Bài hát: Bóng cây Kơ-nia

Giới thiệu ngắn gọn về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
Nêu cảm nhận của em khi học xong bài hát Bóng cây kơ-nia.
DẶN DÒ:
Dặn dò:
Hát thuộc bài hát TUỔI HỒNG.
2.Ôn lại bài TĐN số 3 và chép bài vào vở tập chép nhạc.
3. Nắm được cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ PHAN HUỲNH ĐIỂU.
4. Xem trước bài mới- bài hát HÒ BA LÍ.
Bài học đã
KẾT THÚC
Kính chúc quý Thầy và các em dồi dào sức khoẻ!