Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:37' 25-11-2012
Dung lượng: 13.7 KB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY THẠNH MỸ TÂY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH C THẠNH MỸ TÂY

Thạnh Mỹ Tây, ngày ….. tháng ……..năm 20……..

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: - Huyện ủy
- Đảng ủy
- Chi bộ:…………………………………….
Tôi tên: sinh ngày .......tháng.......năm......
Quê quán:
Nơi ở hiện nay:
Vào Đàng ngày............, chuyển Đảng chính thức ngày.... tháng...... năm........
Đang sinh hoạt tại Chi bộ:
Hiện đang công tác tại:

Nay tôi làm đơn này, kính đến chi bộ trường ............, Đảng ủy ................, huyện ủy………………… xem xét cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ trường ………………, thuộc Đảng bộ ..................................
Lý do: tôi đã chuyển công tác về trường ………. theo quyết định số: /QĐ- SGDĐT ngày …/…/20… của Sở GD&ĐT An Giang
Rất mong sự chấp thuận của các cấp Ủy, Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xác nhận của Chi bộ Người viết đơn


Hồ sơ đính kèm:
Bản tự kiểm
QĐ thuyên chuyển
Các bài đăng ký học tập theo Bác