Đặc điểm địa hình Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hồng Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:29' 11-03-2013
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7
Giáo Viên: Trần Thị thu
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Quan sát 28.1 cho biết lãnh thổ Việt Nam có các dạng địa hình nào? Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất?
Địa hình nước ta đa dạng
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
THỀM LỤC ĐỊA
ĐỒNG BẰNG
CAO NGUYÊN
NÚI
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
Quan sát hình 28.1, nhận xét tỉ lệ giữa đồi núi thấp và đồi núi cao?
- Đồi núi là bộ phận quan trọng
nhất chiếm ¾ diện tích đất liền,
chủ yếu là đồi núi thấp ( dưới
1000m)
Chủ yếu là đồi núi thấp dưới
1000m (85%). Núi trên 1000m
chỉ chiếm 1%
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất chiếm ¾ diện tích đất liền, chủ yếu là đồi núi thấp (dưới 1000m)
Quan sát trên hình 28.1 xác định đỉnh Phan- xi- păng và đỉnh Ngọc Linh.
? Dãy Hoàng Liên Sơn
Còn lại là dạng địa hình nào?
Chiếm bao nhiêu phần diện tích?
Hãy xác định vị trí trên H28.1
Đb Duyên hải miền Trung
Đb Bắc bộ
Đb Nam bộ
- Đồng bằng chiếm ¼ diện tích.
Tìm một số nhánh núi, khối núi đâm ra biển chia cắt đồng bằng nước ta từ Bắc vào Nam?
HOÀNH SƠN
BẠCH MÃ
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất chiếm ¾ diện tích đất liền, chủ yếu là đồi núi thấp (dưới 1000m)
Dựa vào kiến thức đã học,
cho biết vận động nào làm
địa hình nước ta có dạng
như ngày nay?
Nêu ý nghĩa của giai đoạn
Tân kiến tạo đối với địa hình
nước ta.
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009
D
C
A
B
- Phân tích lát cắt CD để thấy sự
nâng lên của địa hình nước ta ?
A
D
C
B
ĐỒI NÚI
ĐỒNG BẰNG
THỀM
LỤC ĐỊA
-Dựa vào lát cắt AB cho biết địa hình phân tầng
thành những bậc nào ?
PHAN-XI-PĂNG
PHU LUÔNG
SÔNG ĐÀ
SÔNG MÃ
A AB:LÁT CẮT TỪ SƠN NGUYÊN ĐỒNG VĂN ĐẾN CỬA THÁI BÌNH B
C
D
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
Địa hình được nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa.
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009

D
C
A
B
- Địa hình có hướng nghiêng
như thế nào?
ĐỒI NÚI
ĐỒNG BẰNG
THỀM
LỤC ĐIA
A
C
B
D
Xác định các dãy núi chính
theo hướng tây bắc-đông
nam và hướng vòng cung
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
- Địa hình được nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa.
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc- đông nam
- Địa hình có hai hướng chính : Tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
Nhóm1,2: Nêu những tác động của khí hậu, dòng nước đến địa hình.
Nhóm 3,4: Nêu sự tác động của con người đến địa hình.
Thảo luận nhóm ( 3’)
Địa hình nước ta bị biến
đổi do những nhân tố nào?
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẻ của con người
Các khối núi bị xói mòn,cắt xẻ, xâm thực.
Những tác động của khí hậu, dòng nước đến địa hình.
Động Thiên cung-Hạ Long
Động Phong Nha-Kẽ Bàng Quảng Bình
Một số hang động nổi tiếng ở nước ta
Động Sửng Sốt (Vịnh Hạ Long)
Động Hương Tích(Chùa Hương)
Động Tam Thanh (Lạng Sơn)
Động Phong Nha(Quảng Bình)
Hồ thuỷ điện Trị An
Một số dạng địa hình nhân tạo
Xây đô thị Việt Nam
Công trình giao thông
Những tác động tiêu cực của con người
Khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ
gây ra hiện tượng gì ? Bảo vệ rừng có lợi ích gì ?
HẬU QUẢ
Nhóm1,2: Nêu những tác động của khí hậu, dòng nước đến địa hình.
Nhóm 3,4: Nêu sự tác động của con người đến địa hình.
Thảo luận nhóm ( 3’)
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẻ của con người
- Đất đá bị phong hóa mạnh mẽ.
- Các khối núi bị xói mòn, cắt xẻ, xâm thực.
- Tạo nên các dạng địa hình các xtơ.
Xuất hiện nhiều địa hình nhân tạo: công trình kiến trúc đô thị, giao thông, hồ chứa nước, kênh rạch,…
1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Nội dung nào không thuộc đặc điểm địa hình nước ta:
A. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.
B. Đồng bằng chiếm 3/4 diện tích, là dạng phổ biến nhất.
C. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
D. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu sự tác động mạnh mẽ của con người
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Địa hình nước ta được hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Vận động kiến tạo, tính chất nhiệt đới gió mùa và tác động của con người.
Giải ô chữ
Luật chơi: Tìm ô chữ bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. Mỗi chữ hàng ngang sẽ có các chữ chìa khóa. Số ô hàng ngang tương ứng với số chữ cái cần tìm. Mỗi nhóm trả lời một ô hàng ngang lần lượt từ trên xuống.
1
1. Tên đỉnh núi cao nhất ở nước ta ?
p h a n x i p ă n g
h
n
2.Đây là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta ?
đ ồ i n ú i
i
đ
Địa hình nước ta được nâng lên trong giai đoạn này ?
T â n k i ế n t ạ o
A
i
4.Tên một hang động nổi tiếng của nước ta ở tỉnh Quảng Bình ?
đ ộ n g p h o n g n h a
h
Hướng dẫn học ở nhà
Hẹn gặp lại
Chúc các em học giỏi
Chúc các thầy cô sức khỏe