Lắp mạch điện đèn huỳnh quang

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồi (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:48' 12-03-2011
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
BÀI GiẢNG ĐIỆN TỬ
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
1. DỤNG CỤ
* Kìm điện
* Kìm tuốt dây
* Dao nhỏ
* Tua vít
* Bút thử điện
* Khoan điện cầm tay
* Mũi khoan ϕ2mm và ϕ5mm
* Thước kẻ
* Bút chì
2. V?T LI?U V THI?T B? :
* Bảng điện
* Ổ cắm điện .
* Cầu chì.
* Công tắc
* Dây dẫn điện
* Bóng đèn huỳnh quang
* Tắc te (Starte)
* Chấn lưu (Ballast)
* Máng đèn
* Băng dính cách điện
* Giấy ráp .
* Phích cắm điện
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt
2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
1. VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
a. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Mạch điện gồm bao nhiêu phần tử, gọi tên và chức năng của các phần tử đó?
Cầu chì; Công tắc; Chấn lưu; Đèn ống huỳnh quang; Tắc te.
Cầu chì
Công tắc
Chấn lưu
Đèn ống huỳng quang
Tắc te
Mạch điện gồm 5 phần tử chính
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
1. VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
a. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Cầu chì; Công tắc; Chấn lưu; Đèn ống huỳnh quang; Tắc te.
Cầu chì
Là thiết bị bảo vệ đối với hiện tượng đoản mạch
Công tắc
Dùng để đóng hoặc cắt nguồn điện với mạch điện
Chấn lưu
Tạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn làm việc và giới hạn dòng điện qua đèn khi đèn quá sáng
Tắc te
Tự động nối mạch khi điện áp cao ở 2 điện cực và ngắt mạch khi điện áp giảm, mồi đèn sáng lúc ban đầu
Bóng đèn
Là nơi phát ra ánh sáng
a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang
Các phần tử được nối với nhau như thế nào?
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
1. VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
*Các bước tiến hành vẽ:
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
*Các bước tiến hành vẽ:
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
Bấm vào đây để kiểm tra mạch
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Giấy ráp
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
2) Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Vạch dấu
Khoan lỗ
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Nối dây
bộ đèn
Nối dây
mạch điện
?
?
?
?
?
Kiểm tra
?
Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
3. L?P D?T M?CH DI?N
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang
1. VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
2) Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Hãy so sánh quy trình trên với quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện ?
* Yêu cầu kỹ thuật
- Lắp các phần tử bộ đèn đúng vị trí
- Các phần tử của bộ đèn được lắp chắc, đẹp
- Nối dây đúng sơ đồ
Nối dây
bộ đèn
Đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí:
* Chất lượng sản phẩm.
* Thực hiện theo quy trình.
* Ý thức học tập.
* Đảm bảo an toàn lao động.
* Vệ sinh nơi làm việc.
Đánh giá kết quả
Ghi nhớ
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
BI 7:
I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
a)Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện
b)Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
2.Lập bảng dự trù dụng cụ ,vật liệu và thiết bị.
3. Lắp đặt mạch điện bảng điện.
1.Nguyên lý làm việc của mạch
điện đèn ống huỳnh quang.
2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đúng
quy trình .
3.Dự trù dụng cụ , vật liệu và thiết bị
đầy đủ , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
4.Lắp đăt mạch điện theo đúng yêu
cầu kỹ thuật.
Đây là một bộ phận
không thể thiếu
trong mạch đèn
huỳnh quang
14
u
c
l
n
â
ư
h
2
3
4
5
6
Từ chìa khoá
Đoán ô chữ
trò chơi:
1
Tên một loại
Thiết bị đóng ngắt
mạch điện
Tên một loại sơ
đồ điện
Một nguyên tắc không
thể thiếu trong thực
hành môn Công nghệ
Tên gọi trước đây
của môn Công nghệ
Tên một cột có trong
bảng Dự trù

Tên một loại đèn sử
dụng tiết kiệm điện.
CK
Nối dây
Nối dây
Nối dây
mạch điện
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Nối dây
Nối dây
Nối dây
mạch điện
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG