Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:14' 14-06-2013
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 144
  Số lượt thích: 1 người (Nguyển thị minh)
  BÀI 4
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
  VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU
  TRANH CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG
  VẤN ĐỀ DÂNTỘC ,TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ở CƠ SỞ


  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN
  TỘC, ĐẤU TRNH CHỐNG ĐỊCH
  LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DT Ở CƠ SỞ


  1. Tình hình dân tộc ở nước ta và âm mưu địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng việt nam:
  a. Vị trí và tầm quan trọng của vấn đề dân tộc:
  - Dân tộc được khẳn định bởi các quyền:
  + quyền bình đẳng.
  + quyề tự do phát triển.
  + quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc mình.
  Do vậy vân đề dân tộc luôn là vị trí chiến lược của CM VN.
  Và ngày nay giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là phải giải quyết tốt quan hệ lợi ích dân tộc.
  Nên trong quá trình lãnh đạo Đảng ta luôn đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của các dân tộc từ đó tạo ra động lực to lớn của CM.


  Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai (ngày 4/3.
  b. Tình hình dân tộc ở nước ta hiện nay:
  - VN là một quấc gia thống nhất có 54 cộng đồng dân tộc anh em(85% người kinh, 53 dân tộc còn lại chiêm13%)
  - Các dân tộc nước ta sống xen kẻ , không có dân tộc náo có lãnh thổ riêng biệt
  - Do điều kiện lịch sử giữa các dân tộc có sự chênh lệch khá lớn về KT- VH –XH


  Nhạc cụ của người Thái-Tây Bắc gồm bộ gõ, bộ dây và bộ hơi: Trống, chiêng, chũm chọe, quả nhạc, các loại pí, khèn bè, đàn tính. Bộ gõ có vai trò rất quan trọng trong đời sống nghệ thuật và tâm linh, là vật linh thiêng của mỗi bản, mường người Thái.
  - Các dân tộc VN đã chung sống với nhau từ lâu đời, đã cùng nhau đấu tranh dựng nước và giữ nước, từ đó các dân tộc VN đều có ý thức chung về Tổ Quấc VN ,có ngôn ngữ chung là tiếng việt… đó là truyền thống quý báo của dân tộc VN.
  Khơ Me Nam Bộ
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy và nhân lên. Đặc biệt đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt, mặt bằng dân trí được nâng cao…
  - Tình hình dân tộc nước ta hiện nay ổn định, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn mất ổn định có thể xãy ra, do ngững vấn đề lịch sử để lại và do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch gây nên. Do chúng ta thực hiện không đúng đường lối, chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc.
  c. Âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng nước ta:
  * Về âm mưu của địch:
  - Chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc kích động tư tưởng ly khai
  - Gắn vấn đề dân tộc với tôn giáo, nhân quyền, gây xung đột, tạo “ điểm nóng “ lấy cớ can thiệp vào nước ta.
  * Về thủ đoạn:
  - Tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai ở 3 địa bàn.
  - Đưa các phần tử phản động ở nước ngoài về móc nối với các phần tử trong nước.. Tác động vào đồng bào sống gần biên giới, lôi kéo, gây mâu thuẩn dân tộc
  - Sử dụng dự án, tài trợ, tiền bạc… để mua chuộc, lôi kéo gây thân thế chờ thời cơ
  - Lợi dụng các sơ hở, sai lầm của cán bộ ta, những vấn đề do lịch sử để lại để vu khống, nói xấu chế độ ta, gây tâm lý tiêu cực trong dân chúng.
  2. Quan điểm, chính sách của Đảng, nhà nước ta về chính sách dân tộc và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc:
  a. Những quan điểm cơ bản, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách về công tác dân tộc hiên nay:

  Quan điểm nhất quán của Đảng ta là: Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đở nhau cùng phát triển.
  Tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương ( khóa IX ) về công tác dân tộc Đảng ta nêu 6 quan điểm cơ bản:

  - Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam.

  - Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ cung phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.
  - Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc.
  - Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.
  - Ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội các vùng và miền núi, trước hết tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo…

  - Công tác dân vận và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.
  Một vài hình ảnh về các dân tộc thiểu số Việt Nam thời xưa!


  Người thượng vùng Lạng Sơn


  Cô gái Nùng Triệu Thị Hà vẫn giữ nguyên những nét ngượng ngùng e ấp vì chưa quen với việc tạo dáng. Tuy nhiên Tân Hoa hậu các dân tộc VN lại cuốn hút nhờ khuôn mặt trong sáng, hồn hậu và vóc dáng thanh thoát.
  b. Nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách về công tác dân tộc:
  Hội nghị Trung ương 7 ( khóa IX ) chỉ ra 5 nhiệm vụ.
  ( xem sách giáo khoa trang 78 )
  c. Những giải pháp chủ yếu thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta:
  ( xem sách giáo khoa trang 78, 79 )
  II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG TÔN GIÁO:
  1/ Tình hình tôn giáo ở nước ta và đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo
  a/ Vị trí vai trò của TG và công tác TG
  - Tôn giáo là một hình thái ý thức XH tồn tại lâu dài, luôn ảnh hưởng đến đời sống chính trị, tư tưởng, VH,XH, đến tâm lý, đạo đức, lối sống,phong tục tập quán của nhiều quấc gia dân tôc.
  Hội Liên Minh Quốc Tế Tiến Bộ Tôn Giáo và Tâm Linh (ICARUS) tại Geneve đã ban tặng Cộng Đồng Phật Giáo năm nay “Giải Thưởng Tôn Giáo Tốt Nhất Thế Giới” vào ngày 15/7/2009.
  Nhà thờ đức Bà ơ sài gòn
  Phát biểu trước các tin ngưỡng khác nhau, ông Benedict đại diện cho công giáo khẳng định: "Trong một thế giới đang bị đe dọa bởi những hình thức bạo lực bừa bãi và độc ác, các tín đồ tôn giáo cùng cất lên tiếng nói đoàn kết, kêu gọi mọi quốc gia và cộng đồng giải quyết xung đột thông qua những biện pháp hòa bình và tôn trọng toàn diện phẩm cách con người".
  Hồi giáo
  Hành hương tại Mecca, Ả Rập Saudi
  Cao đài
  Cao đài
  Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang
  - Đảng và Bác Hồ luôn nhất quán quan điểm: tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng; đoàn kết lương giáo, coi đó là nguồn sức mạnh để thực hiện mục tiêu chung của cách mạng
  - Dưới CNXH tôn giáo còn tồn tại lâu dài, do đó nhận thức đầy đủ vị trí vai trò của tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của CM
  b/ Tình hình TG và công tác TG
  - VN có 6 TG lớn: Phật giáo , Công giáo,Tin lành, Hồi giáo và 2 TG nội sinh : Cao đài, Phật giáo hoà hảo
  Tổng số tín đồ 18.358.345 người (chiếm 20% dân dố cả nước, số liệu của ban TG cính phủ năm 2001)
  - Mọi hoạt động tôn giáo đều được tôn trọng, từ đó các hoạt động của TG trở nên nhộn nhip : như cơ sở thờ tự… được xây cất khang trang …
  Tóm lại TG có mặt tích cực và tiêu cực đó là:
  * Mặt tích cực
  - Các TG đều hành động trong khuôn khổ của pháp luật và tuân thủ sự quản lý của nhà nước
  - Các TG được nhà nước công nhận đả hành động theo phương châm” tốt đời , đẹp đạo’’
  Các cấp đả đấu tranh làm thất bại những hoạt động của kẻ thù lợi dụng TG chống phá Đảng và nhà nước ta

  * Mặt tiêu cực
  - tình hình hoạt động của các TG có những diển biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định
  - Việc tuân thủ pháp luật của một số người theo TG chưa nghiêm :truyền đạo trái phép, hành nghề mê tín dị đoan
  - Việc khiếu kiện ,tranh chấp đất đai của TG tăng lên, có nơi diễn biến rất phức tạp
  - Một số nơi lợi dụng đổi mới họ lấn lướt, thực hiện các ý đồ chống đối sự quản lý của chính quyền
  b/ Âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng TG
  để chống phá cách mạng nước ta

  Các thế lực thù địch coi trọng vấn đề lợi dụng TG, coi đây là mũi đột phá, xung kích trong chiến lược diễn biến hoà bình
  Âm mưu nầy thể hiên như sau :
  - Lợi dụng vấn đề TG để xâm phạm an ninh quấc gia, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
  - Lợi dụng xu thế toàn cầu hoá ,quấc tế hoá để các thế lực đưa ra những đạo luật phi lý đối các nước
  - Thực hiện vấn đề TG và dân tộc để gây mất ổn định nước ta
  c/ Đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để phá hoại CM nước ta
  chúng ta phải làm tốt các nội dung sau:
  - Kiên định mục tiêu đọc lập dân tôc và CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã lượa chọn
  - Vạch trần âm mưu thủ đoạn của CNĐQ và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề TG để thực hiện “diẽn biến hoà bính’’ đối với nước ta
  - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận
  - Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để đồng bào có đạo hiểu đúng đường lối chủ trương của Đảng
  - Thường xuyên làm tốt công tác chính tri nội bộ
  2/ Quan điểm chính sach của Đảng , nhà nước ta đối với tôn giáo và các giải pháp để thực hiện tốt công tác tôn giáo hiện nay

  a/ Quan điểm của Đảng ta về vấn đề tôn giáo

  * Nguyên tắc
  * Nhiệm vụ
  * Chính sách
  * Các giải pháp thực hiện tốt công tác tôn giáo hiện nay
  ( các đ/c xem trong sách)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓