Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  mẫu giấy đi đường năm 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hồ Hoàng Hôn
  Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:09' 05-01-2013
  Dung lượng: 28.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  PGD&ĐT HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH-THCS THỐNG NHẤT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  Mã ĐVSDNS: 1043803 Mẫu số C06-HD
  GIẤY ĐI ĐƯỜNG

  Cấp cho: Hồ Hoàng Hôn "Mẫu công lệnh có cài công thức, các thầy cô không được chỉnh sửa"
  Chức vụ: Hiệu trưởng
  Được cử đi công tác: ………………………………………………………
  Theo công lệnh (hoặc) giấy giới thiệu số: ……. ngày….. tháng….. năm 2013
  Từ ngày …..… tháng ….... năm 2013 đến ngày …….. tháng …..… năm 2013

  Tiền ứng trước: " Bình Phú, ngày tháng năm 2013 "
  Lương: …………………đ HIỆU TRƯỞNG
  Công tác phí: …………..đ
  Cộng: ………………….đ


  Lương Chí Tân
  Nơi đi - nơi đến "Ngày
  " "Phương
  tiện sử
  dụng" Số ngày đi công tác Lý do lưu trú "Xác nhận của
  cơ quan nơi đi - nơi đến
  (ký tên đóng dấu)"

  A 1 2 3 4 B
  Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đến: /
  Nơi đi: /
  Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đến: /
  Nơi đi: /
  Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đến: /
  Nơi đi: /
  Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
  Nơi đến /
  Nơi đi: /
  Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất

  - Vé người: …………………………..……...……………..……. vé x 1.000 đồng = …………...…… đồng
  - Vé cước: ……………… vé x ……..…….. đồng = ………….…..…….………… đồng
  - Phụ phí vé bằng điện thoại: ………...… vé x ……….……….. = ……….………. đồng
  - Phòng nghỉ: ….……… vé x ………..………… đ = …………………………….. đồng
  1. Phụ cấp đi đường: …………………...….………… = ……………………...…..đồng
  2. Phụ cấp lưu trú: …………………………………. = ………………...……….....đồng
  Tổng cộng ngày đi công tác: ……………..…… đồng

  Ngày …… tháng …… năm 2013
  "Duyệt thời gian lưu trú
  hưởng phụ cấp …...…… ngày " "Duyệt số tiền được thanh toán
  là …………………..…….. Đồng "


  Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
  Hồ Hoàng Hôn Ngô Huệ Kim Ngô Huệ Kim
   
  Gửi ý kiến