bien bản xét cơ quan van minh an toàn sạch đẹp

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Ngọ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:55' 08-12-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PGD & ĐT HỚN QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN KHAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
CHẤM ĐIỂM CƠ QUAN VĂN MINH -AN TOÀN- SẠCH ĐẸP NĂM 2012

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2012 tại văn phòng Trường THCS Tân KHAI chúng tôi tiến hành họp
Thành phần :
Chúng tôi gồm :
1/ Đ/c : Nguyễn Văn Hoàng - Hiệu trưởng - Chủ toạ
2/ Đ/c : Hoàng Thị Ngọ - Phó Chủ tịch công đoàn trường
3/ Đ/c : Nguyễn Thanh Tân – Bí thư chi đoàn trường.
4/ Đ/c : Vũ Thị Mai – UV BCH công đoàn - Thư ký

NỘI DUNG
HỌP XÉT CÁ NHÂN ĐẠT “ NẾP SÔNG VĂN MINH” VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
CƠ QUAN VĂN MINH – AN TOÀN - SẠCH ĐẸP NĂM 2012

Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Hiệu trưởng thông qua hướng dẫn số 03/HD-BCĐ V/v hướng dẫn kiểm tra cơ quan “Văn minh – An toàn - Sạch đẹp” năm học 2012-2013. chúng tôi tiến hành thảo luận xét như sau :
1/ Về cá nhân
Căn cứ vào bảng tự chấm điểm cá nhân có nếp sống văn minh năm 2012 của 51 đồng chí CB-GV-CNV trong nhà trường.
Căn cứ vào việc thực hiện 5 tiêu chuẩn của bảng tự chấm điểm cá nhân có nếp sống văn minh năm 2012 của 51 đồng chí
Chúng tôi tiến hành chấm điểm từng cá nhân (Có danh sách tổng hợp điểm cá nhân thực hiện nếp sống văn minh năm học 2012-2013( đính kèm)
Kết quả như sau :
Tổng số chấm : 51 đồng chí
Đạt danh hiệu : 51 đồng chí ( chiếm 100%)
2/ Xét chấm điểm cơ quan
Dưa vào tiêu chuẩn của bảng điểm xây dựng cơ quan “văn minh-An toàn- Sạch đẹp” năm 2012 chúng tôi tiến hành chấm đểm như sau :
Tiêu chuẩn 1 : Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm.
Điểm chuẩn : 30 điểm
Tự chấm : 28 điểm
Tiêu chuẩn 2 : Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường công sở.
Điểm chuẩn : 40 điểm
Tự chấm : 40 điểm
Tiêu chuẩn 3 : Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà Nước
Điểm chuẩn : 30 điểm
Tự chấm : 30 điểm
Tổng điểm : 98/100 ( Có bảng thuyết minh, bảng điểm đính kèm)
Xét theo bảng điểm quy định thì đơn vị đạt : cơ quan “Văn minh-An toàn- Sạch đẹp” Đề nghị cấp trên công nhận cơ quan Cơ quan “Văn minh-An toàn- Sạch đẹp” đạt xuất sắc.
Biên bản được thông qua và kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày
Hiệu trưởng Thư kí
Nguyễn Văn Hoàng Vũ Thị Mai