Bài 10 VT Đề tài Lễ Hội

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Ngọc Ánh
Ngày gửi: 00h:38' 11-11-2012
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
Tiết 10: Vẽ tranh:
ĐỀ TÀI LỄ HỘI
(Tiết 1)

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 1: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?
1
3
2
4
1
3
2
4
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 2: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 3: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 4: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 1:
1
3
2
4
Múa lân
Múa rồng
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 2:
1
3
2
4
Chọi trâu
Đá gà
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 3:
Đua thuyền
Đấu vật
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 4:
Đâm trâu
Đánh đu
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LỄ HỘI Ở VIỆT NAM
Chọi trâu
Múa rồng
Múa lân
Đá gà
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LỄ HỘI Ở VIỆT NAM
Đấu vật
Đâm trâu
Đánh đu
Đua thuyền

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
MỘT SỐ TRANH VẼ CỦA THIẾU NHI VỀ ĐỀ TÀI LỄ HỘI

Bước 1: Chọn nội dung cho tranh.
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
Bước 4: Vẽ màu (phải tươi sáng phù hợp với nội dung đề tài)
VD: Vẽ tranh Lễ hội đua thuyền
Bước 2: Vẽ phác sắp xếp các mảng chính, phụ (Tìm bố cục hợp lý)
Bước 3: Vẽ hình (vẽ chi tiết hình tượng vào các mảng)

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
III. Thực hành:
Bước 2: Vẽ phác sắp xếp các mảng chính, phụ
Bước 1: Chọn nội dung cho tranh.
Bước 3: Vẽ hình chi tiết vào các mảng
Bước 4: Vẽ màu – tươi sáng phù hợp với dề tài
Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài lễ hội.
Nội dung, hình tượng , màu sắc tùy chọn
Vào khổ giấy A4
CÁCH TRÌNH BÀY
1cm
1cm
1cm
1,5cm
Họ tên: - Lớp:
Tên tranh:
CÁC HÌNH ẢNH LỄ HỘI (THAM KHẢO)
TRANH VỀ ĐỀ TÀI LỄ HỘI
CỦA CÁC HỌA SĨ NINH THUẬN
Lưu ý:
Về nhà hoàn chỉnh bước vẽ hình
Tiết sau hoàn chỉnh bước vẽ màu
Bài này được chấm lấy điểm kiểm tra 1 tiết.