Bài 10 VT Đề tài Lễ Hội

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Ngọc Ánh
Ngày gửi: 00h:38' 11-11-2012
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
Tiết 10: Vẽ tranh:
ĐỀ TÀI LỄ HỘI
(Tiết 1)

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 1: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?
1
3
2
4
1
3
2
4
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 2: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 3: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 4: - Trong các hình dưới đây, hình nào thuộc về lễ hội?
- Đó là hoạt động gì?

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 1:
1
3
2
4
Múa lân
Múa rồng
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 2:
1
3
2
4
Chọi trâu
Đá gà
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 3:
Đua thuyền
Đấu vật
1
3
2
4
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
NHÓM 4:
Đâm trâu
Đánh đu
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LỄ HỘI Ở VIỆT NAM
Chọi trâu
Múa rồng
Múa lân
Đá gà
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LỄ HỘI Ở VIỆT NAM
Đấu vật
Đâm trâu
Đánh đu
Đua thuyền

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
MỘT SỐ TRANH VẼ CỦA THIẾU NHI VỀ ĐỀ TÀI LỄ HỘI

Bước 1: Chọn nội dung cho tranh.
Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
Bước 4: Vẽ màu (phải tươi sáng phù hợp với nội dung đề tài)
VD: Vẽ tranh Lễ hội đua thuyền
Bước 2: Vẽ phác sắp xếp các mảng chính, phụ (Tìm bố cục hợp lý)
Bước 3: Vẽ hình (vẽ chi tiết hình tượng vào các mảng)

Tiết 10: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1)
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
III. Thực hành:
Bước 2: Vẽ phác sắp xếp các mảng chính, phụ
Bước 1: Chọn nội dung cho tranh.
Bước 3: Vẽ hình chi tiết vào các mảng
Bước 4: Vẽ màu – tươi sáng phù hợp với dề tài
Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài lễ hội.
Nội dung, hình tượng , màu sắc tùy chọn
Vào khổ giấy A4
CÁCH TRÌNH BÀY
1cm
1cm
1cm
1,5cm
Họ tên: - Lớp:
Tên tranh:
CÁC HÌNH ẢNH LỄ HỘI (THAM KHẢO)
TRANH VỀ ĐỀ TÀI LỄ HỘI
CỦA CÁC HỌA SĨ NINH THUẬN
Lưu ý:
Về nhà hoàn chỉnh bước vẽ hình
Tiết sau hoàn chỉnh bước vẽ màu
Bài này được chấm lấy điểm kiểm tra 1 tiết.