Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hồ Gia Hưng)
 • (Trần Văn Tho)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, Phòng GD&ĐT nên bồi dưỡng học sinh giỏi theo phương án nào?
Tổ chức 1 cụm tại huyện
Tổ chức cụm theo đơn vị trường
Giao cho các trường tự tổ chức
Nên có phương án khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  08_Track_8.mp3 01_Track_1.mp3 Cogaicobiettaivietchuxoaynguoc180dodepnhuin_1.jpg Anh_14.jpg Anh3.jpg Anh_23.jpg Anh_41.jpg Danh_nngoon_nha_giauo.swf Bui_phan.swf Learning_English.mp3 Phu_nu.gif PHIM_CUA_DU_AN_SREM.flv Nhac_dem_TD_giua_gio_3.mp3 Nhac_dem_TD_giua_gio_1.mp3 Nhac_dem_TD_giua_gio_2.mp3 Nhac_dem_TD_giua_gio_1.mp3 Chuc_mung_ngay_nha_giao_Viet_Nam_20_11.swf IMG_0786.jpg IMG_1102.jpg IMG_1099.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  BÂY GIỜ LÀ


  CẬP NHẬT KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN VÀO SÁNG NGÀY 27/9/2011- TẢI ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC THEO ĐƯỜNG LINK CHO DƯỚI ĐÂY

  Chào mừng quý vị đến với Website PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN-BÌNH ĐỊNH.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  kinh thua cac loai de thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Tho
  Ngày gửi: 08h:58' 07-06-2010
  Dung lượng: 991.4 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II (2007-2008)
  HUYỆN HOÀI ÂN Môn: Tiếng Anh 6
  Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

  Họ và tên:…………………………………….
  Lớp:……. SBD:…………..
  Trường:………………………………………
  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  
  
  
  


  
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II (2007-2008)
  HUYỆN HOÀI ÂN Môn: Tiếng Anh 6
  Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

  Họ và tên:…………………………………….
  Lớp:……. SBD:…………..
  Trường:………………………………………
  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  
  
  
  


  
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II (2007-2008)
  HUYỆN HOÀI ÂN Môn: Tiếng Anh 6
  Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

  Họ và tên:…………………………………….
  Lớp:……. SBD:…………..
  Trường:………………………………………
  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  
  
  
  


  
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II (2007-2008)
  HUYỆN HOÀI ÂN Môn: Tiếng Anh 6
  Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

  Họ và tên:…………………………………….
  Lớp:……. SBD:…………..
  Trường:………………………………………
  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  
  
  
  


  
  

  Điểm bằng số
  Điểm bằng chữ
  Giám khảo 1
  Giám khảo 2
  Mã phách
  
  
  
  
  
  
  
  I. Circle the best answer for each sentence:(2.5ms)
  (Khoanh tròn đáp án đúng ở mỗi câu sau)
  He usually………his homework.
  A. does B. is doing C. is going to do
  Now they……………soccer.
  A. play B. are playing C. are going to play
  Tonight he …………..a movie.
  A. sees B. is seeing C. is going to see
  What is the weather like………..the summer?
  A. at B. in C. on
  . ………..is Nam from?
  A. What B. How C. Where
  . ............... often do you do your homework?
  A. What B. How C. Which
  What about…………badminton this afternoon?
  A. to play B. play C. playing
  My house is……………than her house.
  A. big B. bigger C. biger
  He is the………..student in his class.
  A. tall B. taller C. tallest
  She speaks …………...
  A. Viet Nam B. Vietnamese C. China
  II. Match the questions in column A with the answers in column B: (2ms)
  (Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B)
  Questions
  Answers
  
  What is she going to do this summer vacation?
  What would you like?
  Where are you from?
  How do you feel?
  I’d like some noodles.
  She is going to visit Ha Long Bay.
  I feel thirsty.
  I’m from Viet Nam.
  
  1+ ……… 2+……… 3+……… 4+………

  III. Read the passage and then answer the questions: (2ms)
  (Đọc đoạn văn để trả lời các câu hỏi bên dưới)
  Tuan lives in Hoai An. He likes traveling very much. This summer vacation he is going to travel to Hue. He is going to visit the citadel. He is going to buy some English books. He is going to stay there for a week at his uncle’s house.
  Questions:
  Where does Tuan live?
  ………………………………………………………………………………………………..
  What is he going to do this summer vacation?
  ………………………………………………………………………………………………..
  Where is he going to stay?
  ………………………………………………………………………………………………..
  What are you going to do this summer vacation?
  ………………………………………………………………………………………………..
  IV. Put the words into the complete sentences: (1.5ms)
  ( Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)
  fishing / go / Let’s
  ………………………………………………………………………………………………..
  TV / How / you / often / watch / do /?
  ………………………………………………………………………………………………..
  always / I / homework / do / my
  ………………………………………………………………………………………………..
  V. Make the questions with the underlined words: (1m)
  (Đặt câu hỏi với từ gạch chân)
  Mount Everest is 8,848 meters high.
  ………………………………………………………………………………………………..
  She speaks Vietnamese.
  ………………………………………………………………………………………………..
  VI. Use the words given to write the sentences: (1m)
  (Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓