CHUYEN DE LUYEN TU VA CAU LOP 3

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:35' 15-05-2011
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Lí Thường Kiệt Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3
NĂM HỌC 2008 – 2009

I . MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC LÀ :
1. Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi.
2. Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội và con người về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài.
3. Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người xã hội chủ nghĩa.
II. MỤC TIÊU DẠY MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở GIAI ĐOẠN 1 : LỚP 1, 2, 3.
Phân môn luyện từ và câu là một phân môn mà trước đây không có, nó được thay thế cho phân môn từ ngữ – ngữ pháp trong chương trình thay sách Giáo khoa mới.
- Ở lớp 1 : Tuy chưa có phân môn luyện từ và câu cụ thể nhưng các em cũng đã biết mở rộng vốn từ, biết đặt các kiểu câu có đủ các thành phần câu thông qua các bài luyện nói, các câu chuyện kể theo tranh.
Học sinh nghe, hiểu được câu của bạn nói, có thể nêu ý kiến bổ sung, nhân xét.
- Ở lớp 2 : Bước đầu dạy
Mở rộng vốn từ và củng cố cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ loại (từ chỉ người, con vật, đồ vật, cây cối, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất)
Rèn cho học sinh kỹ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu. Ví dụ : Học xong lớp 2 học sinh biết đặt các kiểu câu Ai làm gì ? Ai là gì ? Ai thế nào ? Vì sao ? Để làm gì ?
Biết chấm câu và sử dụng dấu chấm than, dấu chấm phẩy.
Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu và thích học Tiếng Việt.
- Ở lớp 3 : Là năm thứ năm thực hiện phân môn luyện từ và câu trong cấp học. Cũngvới mục tiêu là đạt đươọc những mục tiêu cụ thể ở lớp hai nhưng học thêm 7 tiết về phép tu từ so sánh, nhân hóa,… cụ thể là ở lớp ba :
a. Mở rộng vốn từ theo chủ điểm, củng cố hiểu biết về các kiểu câu (thông qua các mô hình) và thành phần câu (thông qua các câu hỏi) đã hỏi ở lớp 2. ngoài ra những từ được dạy qua các bài tập đọc, những thành ngữ được cung cấp trong bài tập viết học sinh được mở rộng vốn từ theo từng chỉ điểm và buổi đầu làm quen với một số từ ngữ địa phương thông qua các bài tập luyện từ và câu.
b. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đùng, nói và viết thành câu, có ý thức sử dụng Tiếng Việt văn hóa trong giao tiếp và thích học Tiếng Việt.
III. NỘI DUNG DẠY HỌC VÀ CÁC HÌNH THỨC LUYỆN TẬP
Nội dung dạy học :
Phân môn luyện từ và cây cung cấp kiến thức sơ giản về Tiếng Việt bằng con đường quy nạp và rèn luyện kĩ năng dùng từ, đặt câu (nói, viết), kỹ năng đọc cho học sinh.
Dạy mở rộng vốn từ thông qua từng chủ điểm và bước đầu được làm quen với một số từ ngữ địa phương.
Ôn luyện về kiểu câu và các thành phần câu (ở lớp 2)
Về kiểu câu, biết đặt các câu Ai là gì ? (danh từ và danh từ) Ai làm gì ? (Danh từ và động từ) Ai thế nào ? (Danh từ và tính từ)
Về thành phần câu : Biết đặt câu, biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu và mở rộng câu bằng trạng ngữ của câu, phụ ngữ của cụm từ.
Ôn luyện về một số dấu câu cơ bản : Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, học thêm dấu hai chấm.
Bước đầu làm quen với các biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa.
Các hình thức luyện tập
Các bài tập về từ
Loại bài tập giúp học sinh mở rộng vốn từ theo chủ điểm
Loại bài tập giúp học sinh nắm vững nghĩa từ.
Các bài tập về câu :
Trả lời câu hỏi
Tìm bộ phận trả lời câu hỏi
Đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu.
Đặt câu theo mẫu.
Các bài tập về dấu câu :
Ôn về một số dấu câu cơ bản : Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi.,..thông qua