giai bai toan bang cach lap phuong trinh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nguyen thanh son
Người gửi: Nguyễn Thái Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:36' 21-04-2011
Dung lượng: 1'002.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: NGUYỄN THANH SƠN
Đơn vị: THCS HIỆP THẠNH
Tập thể lớp 9 chào mừng
quý thầy, cô về dự giờ
Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình mà em đã được học ở lớp 8 ?
Bước 1: Lập phương trình.
+ Chọn ẩn, đặt điều kiện thích hợp cho ẩn
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải phương trình.
Bước 3: Trả lời. (Đối chiếu với điều kiện)
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
Ví dụ:
Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?
Bài toán gồm những đại lượng nào ?
Bài toán thuộc dạng nào
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
Ví dụ:
Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?
3000 (áo)
2650 (áo)
x (áo)
x + 6 (áo)
Tổng số áo
Số áo may 1 ngày
Số ngày
=
x
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64
Ví dụ:
Gọi số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch là x (x N, x > 0)
Số áo thực tế may được trong 1 ngày là (áo)
x + 6
Thời gian quy định may xong
3000 áo là (ngày)
Thời gian may xong 2650 áo là
(ngày)
Theo bài toán ta có phương trình:
Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
Ví dụ:
Gọi số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch là x
Thời gian quy định may xong
3000 áo là (ngày)
Số áo thực tế may được trong 1 ngày là x + 6 (áo)
Thời gian may xong 2650 áo là
(ngày)
Theo đề bài toán ta có ta có phương trình:
Giải phương trình:
3000(x + 6) – 5x(x + 6) = 2650x
hay x2 – 64x – 3600 = 0
x1 = 32 + 68 = 100
x2 = 32 – 68 = -36
(nhận)
(loại)
Trả lời: Theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo.
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
Diện tích
Chiều dài
Chiều rộng
=
x
Bài toán đã cho thuộc dạng toán gì?
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
- Chọn ẩn là một kích thước
- Biểu diễn kích thước còn lại qua ẩn
- Lập công thức tính diện tích của mảnh đất
- Lập phương trình
- Giải phương trình
Diện tích
Chiều dài
Chiều rộng
=
x
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
Giải
Gọi x (m) là chiều rộng của mảnh đất (x N, x > 0)
Chiều dài của mảnh đất là x + 4 (m)
Theo đề toán ta có phương trình:
x.(x + 4) = 320
=> x2 + 4x – 320 = 0
Giải phương trình:

x1 = -2 + 18 = 16
x2 = -2 – 18 = -20
(nhận)
(loại)
Trả lời: Chiều rộng của mảnh đất là 16m, chiều dài là 20m.
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 64:
Bài tập 41 (trang 58-SGK)
Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi bạn chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào ?
Gọi số mà Minh đã chọn là x và số Lan chọn là x + 5
Theo bài toán ta có phương trình: x.(x + 5) = 150
<=> x2 + 5x -150 = 0
Trả lời: Nếu Minh chọn số 10 thì Lan chọn số 15 hoặc ngược lại.
- Nếu Minh chọn số -15 thì Lan chọn số -10 hoặc ngược lại.
Tính các kích thước của một hình chữ nhật có chu vi bằng 120m và diện tích bằng 875 m2
Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật x>0
Khi đó chiều dài của hình chữ nhật là
Theo đề bài ta có phương trình
Quy đồng và khử mẫu ta được phương trình
x2 -60x +875 = 0
Giải phương trình ta được x1= 35; x2= 25
Giải
Bài tập chuẩn
Bước1. Lập phương trình.
+Chọn ẩn,đặt điều kiện thích hợp cho ẩn
+Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết
+Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
Bước2. Giải phương trình.
Bước3. Đối chiếu điều kiện,trả lời bài toán.
.
Hướng dẫn học ở nhà :
- Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Lưu ý : Với các dạng toán có 3 đại lượng trong đó có một đại lượng bằng tích của hai đại lượng kia nên phân tích các đại lượng bằng bảng thì dễ lập phương trình bài toán
Làm bài tập : 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 trang 58 SGK
Ti?t sau luy?n t?p

- Học bài, nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Làm các bài tập 47, 49, 50, 51, 52 SGK trang 59-60.
Tiết sau luyện tập
Hướng dẫn về nhà