Hướng dẫn chế độ Tổng Phụ trách đội (Mới)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Duy Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:26' 20-02-2012
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 1267
Số lượt thích: 0 người
TỈNH ĐOÀN - SỞ GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 01 /HDLT-TĐ-SGD&ĐT-STC Bình Phước, ngày 20 tháng 02 năm 2012


HƯỚNG DẪN LIÊN TỊCH
Thực hiện chế độ công tác và chức năng nhiệm vụ của
giáo viên Tổng phụ trách Đội trường học

Căn cứ Thông tư liên ngành số 23/TTLT ngày 15/01/1996 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh hiện nay; Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước ban hành hướng dẫn liên tịch về chế độ công tác và chức năng, nhiệm vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội với nội dung cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH CHỌN CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn:
Giáo viên có những tiêu chuẩn sau đây được chọn cử làm Tổng phụ trách Đội trong các trường phổ thông:
- Tuổi đời từ 21 đến 35. Nếu đang trong độ tuổi phát triển đoàn viên phải là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu về đạo đức, tác phong;
- Nhiệt tình trong công việc, có năng khiếu tổ chức hoạt động xã hội; hiểu biết về Đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh, tâm lý lứa tuổi thiếu niên nhi đồng…; biết vận động học sinh, các lực lượng xã hội và mọi người tham gia công tác Đội;
- Có bằng tốt nghiệp sư phạm;
- Đã được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn, Đội.
2. Quy trình cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội:
- Hiệu trưởng cùng đại diện tổ chức Đoàn thanh niên của trường và Thường trực Hội đồng Đội huyện, thị thống nhất nhân sự và đề nghị Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội sau khi đã thống nhất ý kiến với Ban Thường vụ huyện, thị Đoàn.
- Thời gian cử làm Tổng phụ trách Đội tối thiểu là 5 năm. Đối với giáo viên đang làm Tổng phụ trách Đội có kinh nghiệm, đủ sức khoẻ nhưng quá tuổi quy định mà chưa có nhân sự thay thế thì được xem xét giữ lại một thời gian (nhưng không quá 5 năm) đến khi có nhân sự mới.
- Tháng 6 hàng năm Hội đồng Đội huyện, thị phối hợp Ban Giám hiệu các trường rà soát tình hình Tổng phụ trách Đội và trình Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quyết định danh sách Tổng phụ trách Đội năm học tiếp theo. Trường hợp khách quan dẫn đến thay đổi Tổng phụ trách Đội (tạm thời hoặc lâu dài), Ban Giám hiệu trường trao đổi với Hội đồng Đội huyện, thị để có văn bản đề nghị Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định việc thay đổi Tổng phụ trách Đội.
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI:
1. Tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ Đội, phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng, xây dựng liên - chi đội mạnh, sao nhi đồng tự quản, các đội nhóm nòng cốt của tổ chức Đội.
- Thực hiện chương trình rèn luyện Phụ trách Đội, các kỳ thi huấn luyện, trại huấn luyện, thi Tổng phụ trách giỏi các cấp, các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Tổng phụ trách.
- Triển khai thực hiện Điều lệ Đội, nghi thức nghi lễ Đội.
- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, công nhận chuyên hiệu và đánh giá hoàn thành theo bậc (Theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương).
- Triển khai và chịu trách nhiệm nội dung hệ thống sổ sách Đội. Tham mưu thành lập và củng cố hoạt động Phụ trách chi, phụ trách lớp nhi đồng, ban chỉ huy liên - chi đội, đội nhóm nòng cốt và câu lạc bộ sở thích. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trên.
- Xây dựng góc (phòng) truyền thống, sổ truyền thống và đưa vào sử dụng hiệu quả. Tổ chức chào cờ đầu tuần (Theo nghi thức Đội), họp tổng kết thi đua cuối tuần.
2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động toàn diện của Đội.
- Triển khai yêu cầu nhiệm vụ công tác; tổ chức hoạt động phong trào và hình thức sinh hoạt Đội; triển khai các cuộc họp thường kỳ trong Hội đồng phụ trách ; ban chỉ huy liên đội và đội nhóm nòng cốt.
- Thiết kế nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động và tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm