Mẫu 12b-KNĐ:Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đv dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Dư (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:28' 30-03-2012
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 518
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 12b-KNĐ)
ĐẢNG BỘ:…………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:………………………… ……………ngày…….tháng……năm………

Ý KIẾN NHẬN XÉT
của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cứ trú đối với đảng viên dự bị……………………………………………..Sinh ngày........tháng……..năm………
Tên chi ủy nơi cư trú …………………………............. , tổng số có…… đồng chí
Chi ủy chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)…………………………………………………….
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………..
Số đồng chí trong chi ủy tán thành đề nghị Chi bộ ………………………… ……………………………công nhận đảng viên dự bị………………………………, trở thành đảng viên chính thức là……..đồng chí, trong tổng số…………….đồng chí được hỏi (đạt………….%)
Số không tán thành…….……….đồng chí (chiếm….………….%) với lý do ………………...............................................................................................................
……………….………………………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ T/M CHI ỦY
NƠI CƯ TRÚ BÍ THƯ