photo Untitled_zps4bjryfvc.png

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Công Thiết
Giới tính Nam
Email lethiet80@yahoo.com
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trạm y tế Nhân Thắng
Quận/huyện Huyện Gia Bình
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 248 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 3590 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này