photo Untitled_zps4bjryfvc.png

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Văn Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duongthang171063
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyệt Đức
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Tâm, Dương Văn Đại
Đã đưa lên 338 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 19 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74719 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này