photo Untitled_zps4bjryfvc.png

BÀI VIẾT SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG  (12 bài)

Kế Hoạch Y tế Trường Học 2017

TTYT HUYỆN NẬM PỒ TRẠM Y TẾ XÃ NÀ HỲ Số: /KH-TTYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc Nà Hỳ, ngày 11 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động Y tế trường học năm 2017 ...

KÊNH THUỐC GIA TRUYỀN ( HOT)  (2 bài)

Bà lang "ngáng đường" thần chết

Trong khi nhiều bệnh viện chật vật với những ca tự tử hay ngộ độc bởi thuốc diệt cỏ Paraquat, thì ở chốn núi rừng xa xôi hẻo lánh lại có một bà lang nổi tiếng với bài thuốc giải độc hiệu nghiệm từ những vị thuốc nam có sẵn trong tự nhiên. Bà là Lò Thị Tiếng ở thôn Đắk Tân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Ơn cứu mạng “Nếu không có mẹ Tiếng (dân làng hay gọi là bà Thâm theo...