photo Untitled_zps4bjryfvc.png

BÀI VIẾT SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG  (11 bài)

ke hoach phong chong dich benh nam 2015

UBND TT SAO VÀNG BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH Ở NGƯỜI Số: /KH-BCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sao vàng, ngày 10 tháng 01 năm 2015 KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch năm 2015 Trong bối cảnh điều kiện sống, vệ sinh...

KÊNH THUỐC GIA TRUYỀN ( HOT)  (2 bài)

Bà lang "ngáng đường" thần chết

Trong khi nhiều bệnh viện chật vật với những ca tự tử hay ngộ độc bởi thuốc diệt cỏ Paraquat, thì ở chốn núi rừng xa xôi hẻo lánh lại có một bà lang nổi tiếng với bài thuốc giải độc hiệu nghiệm từ những vị thuốc nam có sẵn trong tự nhiên. Bà là Lò Thị Tiếng ở thôn Đắk Tân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Ơn cứu mạng “Nếu không có mẹ Tiếng (dân làng hay gọi là bà Thâm theo...