Lời Chúc

ĐỒNG HỒ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CÔNG VĂN GIÁO DỤC

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁC TRƯỜNG TRONG HUYỆN

  Olympic Tiếng Anh

  THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG

  Tin Tức

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Dương Tường Long)

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN THĂM WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC DƯƠNG MINH CHÂU Quý Thầy,Cô chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý Thầy,Cô có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  8011824
  Họ và tên Nguyễn Văn Thương
  Giới tính Nam
  Email nguyenhoanganhthuong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bến Củi
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  604264
  Họ và tên Cao An Điền
  Giới tính Nam
  Email diencaoan@gmail.com
  Website http://violet.vn/andien08
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chà Là
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Sinh học, Tin học
  Điểm số 35701 (Xem chi tiết)

  4046787
  Họ và tên Nguyễn Minh Hải
  Giới tính Nam
  Email luotweb2009.ken@zing.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phước Ninh A
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Lớp 4, Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Giới tính Nữ
  Email nghang17@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hội A
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  7062284
  Họ và tên Phan Thị Lệ Quyền
  Giới tính Nữ
  Email truongson1017@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 119 (Xem chi tiết)

  5869807
  Họ và tên Huỳnh Trung Quốc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phước Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5828869
  Họ và tên Hùynh Quốc Qui
  Giới tính Nam
  Email anh_ban_kem_tim_em_ban_ca_rem@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phước Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5568240
  Họ và tên Nguyễn Mỹ Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phước Tân
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6693559
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Dương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Công Xuân Chinh
  Giới tính Nam
  Email lecongxuanchinh.gvtoan@gmail.com
  Website http://violet.vn/lecongxuanchinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 131 (Xem chi tiết)

  994335
  Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Thúy
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthidiemthuy2009@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 23978 (Xem chi tiết)

  6641736
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Nga
  Giới tính Nữ
  Email ngnga1975@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 7540 (Xem chi tiết)

  5723437
  Họ và tên Nguyễn Mỹ Trang
  Giới tính Nữ
  Email nguyenmytrang8812@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phước Tân
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 56240 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Thúy
  Giới tính Nữ
  Email dang.trum92@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bến Củi
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  1847544
  Họ và tên Nguyễn Chí Phúc
  Giới tính Nam
  Email dc_ben100100@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phước Ninh
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 104 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Kim Phượng
  Giới tính Nữ
  Email phuongnguyen_9113@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Dương Minh Châu
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  3236291
  Họ và tên Phan Tuấn Kiệt
  Giới tính Nam
  Email ptk.tuankiet2802@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cầu Khởi
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 272 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Giao Linh
  Giới tính Nữ
  Email tranthigiaolinh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cầu Khởi
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Kiều
  Giới tính Nữ
  Email nguyenngockieu1978@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cầu Khởi
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Hóa học, Công nghệ
  Điểm số 3839 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Kiều Chinh
  Giới tính Nam
  Email nguyenkieuchinh1979@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cầu Khởi
  Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)