Bài 37. Dân cư Bắc Mỹ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Blog Tiến Dũng
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:32' 13-01-2013
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: / /2013
Ngày dạy: / /2013

Tiết 42 - Bài 37

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
Sau bài học, HS cần
1. Kiến thức.
- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của dân cư Bắc mĩ.
+ Dân số tăng chậm, chủ yếu là gia tăng cơ giới.
+ Dân cư phân bố không đều. Nguyên nhân.
+ Tỉ lệ dân đô thị cao.
2. Kĩ năng.
Rèn kĩ năng phân tích lược đồ, xác định sự phân bố dân cư.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI.
- Tìm kiếm xử lí thông tin(HĐ1)
- Trình bày suy nghĩ(HĐ2)
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
- Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ.
- Một số trưnh ảnh về đô thị của Bắc Mĩ.
IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức. (1`)
2. Kiểm tra bài cũ. (5`)
- Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ?
3. Bài mới.

Hoạt động
Nội dung

Hoạt động 1: Nhóm
HS nghiên cứu sgk
? Cho biết số dân và mật độ dân số ở Bắc Mĩ năm 2001? Nhận xét?
Hs:
GV chia lớp làm 5 nhóm, thảo luận (5 phút)
? Trình bày sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ ? Giải thích về sự phân bố đó?
GV hướng dẫn HS quan sát lược đồ H 37.1, dựa vào kí hiệu về mật độ dân số để xác định những vùng đông dân, thưa dân ở Bắc Mĩ và dựa vào đặc điểm tự nhiên để giải thích về sự phân bố đó.
Mật độ (người/km2)
Vùng phân bố
Nguyên nhân

Dưới 1Từ 1 đến 10Từ 11 đến 50Từ 51 đến 100Trên 100
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, nhận xét, bổ sung.
? Qua đó, em có nhận xét về sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ ?
HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý

? Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư hiện nay ở Bắc Mĩ ? Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?
Hs:
Hoạt động 2: Cá nhân
HS quan sát lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ kết hợp hình 37.1, nêu tên và xác định các đô thị ở Bắc Mĩ theo qui mô từ lớn đến nhỏ
- Đô thị trên 10 triệu dân
- Đô thị 5- 10 triệu dân
- Đô thị từ 3- 5 triệu dân.
? Nhận xét và giải thích nguyên nhân về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mĩ?
HS trả lời, GV nhận xét, giảng giải về sự hình thành các dải siêu đô thị.
Yêu cầu 1 HS lên xác định dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.
Hs quan sát ảnh 37.2, mô tả và nhận xét
GV giới thiệu về sự xuật hiện của các ngành công nghiệp hiện đại ở miền nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì.
? Sự xuất hiện của các ngành công nghiệp mới sẽ làm thay đổi sự phân bố dân cư và các đô thị ở Bắc Mĩ như thế nào?
Hs trả lời, GV nhận xét, kết luận
1. Sự phân bố dân cư. (20`)- Số dân: 415,1 triệu người
- Mật độ dân số thấp: 20 người/ km2.

- Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đều, có sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.
+ Tập trung đông ở phía Nam Hồ lớn và vùng duyên hải Hoa Kì (do công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hoá cao)
- Tỉ lệ dân đô thị cao: 76%

2. Đặc điểm đô thị. (18`)- Hơn 3 / 4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.


- Phần lớn các thành phố nằm ở phía nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương. Vào sâu nội địa chủ yếu là các đô thị nhỏ và thưa dần.- Gần đây xuất hiện các thành phố mới ở miền nam và duyên hải Thái Bình Dương đã dẫn đến sự phân bố lại dân cư của Hoa Kì từ vùng công nghiệp Hồ lớn sang vành đai Mặt trời.


4. Củng cố. (3`)