Bài 25: Vẽ trang trí: Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Trọng
Ngày gửi: 18h:57' 06-12-2011
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 425
Số lượt thích: 0 người
Tiết 25 - Môn Mĩ thuật - Lớp 2
GV: Nguyễn Viết Trọng
Thứ 5 ngy 26 tháng 2 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 25: Vẽ trang trí
vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
I. Quan sát, nhận xét:
I. Quan sát, nhận xét:
Các hoạ tiết dưới đây có dạng hình gì?
Dạng hình vuông
Dạng hình chữ nhật
Dạng hình tròn
Dạng hình tam giác
Dạng hình bầu dục
*Trong một họa tiết ta vẽ như thế nào?
Trong một họa tiết vẽ bằng nhau, đều và cân đối.
*Các họa tiết giống nhau vẽ màu ra sao?
Các họa tiết giống nhau vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẻ.
I. Quan sát, nhận xét:
II. Cách vẽ họa tiết:
Muốn vẽ họa tiết hình vuông bao gồm mấy bước? Đó là những bước nào?
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
II. Cách vẽ họa tiết:
Muốn vẽ họa tiết hình tròn bao gồm mấy bước? Đó là những bước nào?
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
II. Cách vẽ họa tiết:
* Vẽ họa tiết dạng hình vuông:
Vẽ một hình vuông.
Kẻ các đường trục chia hình ra nhiều phần bằng nhau để vẽ cho đều.
Vẽ được nhiều họa tiết khác nhau ở hình vuông.
Vẽ màu theo ý thích.
* Vẽ họa tiết dạng hình tròn:
Vẽ một hình tròn.
Kẻ các đường trục chia ra nhiều phần bằng nhau để vẽ cho đều.
Vẽ được nhiều họa tiết ở hình tròn.
Vẽ màu theo ý thích.
VÏ häa tiÕt vµo h×nh tói x¸ch, sau ®ã vÏ mµu theo ý thÝch
III. Thực hành
Thứ 5 ngy 26 tháng 2 năm 2009
Mỹ thuật
Bài 25: Vẽ trang trí
vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
IV. Nhận xét đánh giá:
Em biết những đồ vật nào được sử dụng họa tiết hình vuông, hình tròn trong cuộc sống?

Chúc các thầy cô sức khoẻ!
Chúc các em học giỏi!