Bài 25: Vẽ trang trí: Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Trọng
Ngày gửi: 18h:57' 06-12-2011
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 425
Số lượt thích: 0 người
Tiết 25 - Môn Mĩ thuật - Lớp 2
GV: Nguyễn Viết Trọng
Thứ 5 ngy 26 tháng 2 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 25: Vẽ trang trí
vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
I. Quan sát, nhận xét:
I. Quan sát, nhận xét:
Các hoạ tiết dưới đây có dạng hình gì?
Dạng hình vuông
Dạng hình chữ nhật
Dạng hình tròn
Dạng hình tam giác
Dạng hình bầu dục
*Trong một họa tiết ta vẽ như thế nào?
Trong một họa tiết vẽ bằng nhau, đều và cân đối.
*Các họa tiết giống nhau vẽ màu ra sao?
Các họa tiết giống nhau vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẻ.
I. Quan sát, nhận xét:
II. Cách vẽ họa tiết:
Muốn vẽ họa tiết hình vuông bao gồm mấy bước? Đó là những bước nào?
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
II. Cách vẽ họa tiết:
Muốn vẽ họa tiết hình tròn bao gồm mấy bước? Đó là những bước nào?
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
II. Cách vẽ họa tiết:
* Vẽ họa tiết dạng hình vuông:
Vẽ một hình vuông.
Kẻ các đường trục chia hình ra nhiều phần bằng nhau để vẽ cho đều.
Vẽ được nhiều họa tiết khác nhau ở hình vuông.
Vẽ màu theo ý thích.
* Vẽ họa tiết dạng hình tròn:
Vẽ một hình tròn.
Kẻ các đường trục chia ra nhiều phần bằng nhau để vẽ cho đều.
Vẽ được nhiều họa tiết ở hình tròn.
Vẽ màu theo ý thích.
VÏ häa tiÕt vµo h×nh tói x¸ch, sau ®ã vÏ mµu theo ý thÝch
III. Thực hành
Thứ 5 ngy 26 tháng 2 năm 2009
Mỹ thuật
Bài 25: Vẽ trang trí
vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
IV. Nhận xét đánh giá:
Em biết những đồ vật nào được sử dụng họa tiết hình vuông, hình tròn trong cuộc sống?

Chúc các thầy cô sức khoẻ!
Chúc các em học giỏi!