De tai cuoc song quanh em lop 7

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Quyền (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:35' 25-12-2009
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: nguyễn đức quyền
Lớp: 7 A - trường thcs hội yên
Nhiệt liệt Chào mừng các thầy,
cô giáo về dự hội giảng
Năm học 2009 - 2010
KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
- Sách giáo khoa
- Vở bài tập thực hành
Bút chì, tẩy màu
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
Đề tài gia đình:
Đề tài trường học:
Đề tài xã hội:
Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Thảo luận nhóm
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu A xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu B xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu C xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu D xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Y tế
Giao thông
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Y tế
Giao thông
Lao động
Nội trợ
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Y tế
Giao thông
Lao động
Nội trợ
Vui chơi
Buôn bán họp chợ
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học tập, vui chơi, giải chí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời.
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học tập, vui chơi, giải trí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời.
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 4: Vẽ màu
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
II. Cách vẽ
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Tham khảo một vài các sắp xếp bố cục
B
A
c
d
2
1
3
4
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Tìm chọn nội dung vẽ
Vẽ phác bố cục
Vẽ hình
Vẽ màu
Vẽ chi tiết
Vẽ phác
Chỉnh sửa hình
Vẽ màu
Tìm chọn nội dung vẽ
Vẽ phác bố cục
Vẽ hình
Tô màu
Vẽ chi tiết
B
A
c
Đáp án A
Đáp án C
Đáp án B
Đáp án A và B
Các bước tiến hành nào chưa đúng
Tìm chọn nội dung đề tài
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích
(trên khổ giấy A4)
III/ Thực hành :
Đề tài cuộc sống quanh em
VẼ TRANH
Bài 10
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích
(trên khổ giấy A4)
III/ Thực hành :
Tiêu chí đánh giá bài vẽ:
- Rõ nội dung đề tài
- Bố cục
- Màu sắc
- Hình vẽ
IV/ Bài tập về nhà
- Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa vẽ xong ở lớp)
- Chuẩn bị cho bài học sau
giờ học Kết thúc
giờ học Kết thúc
chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh
đã giúp đỡ tôi thực hiện tốt tiết dạy Mĩ thuật hôm nay.
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.