Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHUYẾN HỌC

  Word-logo Pdf Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  7318230
  Họ và tên Lê Hữu Lý
  Giới tính Nam
  Email huulypc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Tiến Sĩ
  Giới tính Nam
  Email thoiviettel@gmail.com
  Website http://violet.vn/siphokhanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phổ Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 115 (Xem chi tiết)

  8609793
  Họ và tên Hoàng Thị Ánh Tuyết
  Giới tính Nữ
  Email pedungquat@gmail.com
  Website http://violet.vn/tuyetphokhanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phổ Khánh 2
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 403 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Cường
  Giới tính Nam
  Email phocuong2014@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phổ Cường 1
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 568 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Thcs Phổ Vinh
  Giới tính Nam
  Email phovinht@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Vinh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6337528
  Họ và tên Trần Thị Bảo Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email tran_bao_ngoc88@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ruakon88
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Văn
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 203 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hà Thanh
  Giới tính Nam
  Email hathanhphoninh63@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1348 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Đạt
  Giới tính Nữ
  Email Nguyenthidat2@gmail.com
  Website http://violet.vn/Nguyenthidat2
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2639 (Xem chi tiết)

  7440470
  Họ và tên Võ Thị Kim Xoàn
  Giới tính Nữ
  Email vothikimxoan11221@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phổ Quang
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 102 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hoàng Linh
  Giới tính Nam
  Email c2phoninh.quangngai@moet.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 688 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithuphoan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ An
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 208 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Phụng
  Giới tính Nữ
  Email em_mai_la_nguoi_den_sau_228@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hường
  Giới tính Nữ
  Email mhuong456@gmail.com
  Website http://violet.vn/mhuong456
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 216 (Xem chi tiết)

  7325841
  Họ và tên Bùi Thanh Bạch
  Giới tính Nam
  Email bachphoquang@gmail.com
  Website http://violet.vn/bachphoquang
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Quang
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1403 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hường
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthiminhhuong1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  573483
  Họ và tên Nguyễn Văn Bình
  Giới tính Nam
  Email mapromsh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 9631 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Sinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 802 (Xem chi tiết)

  2021120
  Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ Sinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 83 (Xem chi tiết)

  7192695
  Họ và tên Nguyễn Trung
  Giới tính Nam
  Email trungphochau@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5889 (Xem chi tiết)

  1312108
  Họ và tên Lê Tấn Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email Tannghia18@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 195 (Xem chi tiết)