Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHUYẾN HỌC

  Ai_yeu_bac_ho_chi_minh_hon_thieu_nien_nhi_dong1.flv Ai_yeu_bac_ho_chi_minh_hon_thieu_nien_nhi_dong.flv 100APPLE_IMG_0606.jpg 100APPLE_IMG_0607.jpg DSC01369.jpg IMG_0302.jpg Tai_xuong4.jpg IMG_02822.jpg IMG_02802.jpg IMG_03441.jpg IMG_02991.jpg IMG_02943.jpg IMG_02922.jpg IMG_03431.jpg IMG_03021.jpg IMG_0329.jpg IMG_2418.jpg IMG_2416.jpg IMG_2438.jpg IMG_2479.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  17323
  Họ và tên Nguyễn Thị Lài
  Giới tính Nữ
  Email chotnho202qn@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/utlai/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Vinh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 66 (Xem chi tiết)

  50550
  Họ và tên Nguyễn Văn Chiểu
  Giới tính Nam
  Email chieuducpho@gmail.com
  Website http://violet.vn/chieuducpho/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Vinh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học
  Điểm số 5392 (Xem chi tiết)

  221364
  Họ và tên Nguyễn Đức Hoanh
  Giới tính Nam
  Email Hoanhlamvu@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hoanhlamvu/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Đức Phổ
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 41595 (Xem chi tiết)

  242887
  Họ và tên Nguyễn Đức Hoanh
  Giới tính Nam
  Email Hoanhlamvu2008@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hoanhducpho/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý
  Điểm số 3734 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Nguyễn Quý
  Giới tính Nam
  Email hoangnguyenquy@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trung tâm KTTH - HN Đức Phổ
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  325223
  Họ và tên Nguyễn Văn Tươi
  Giới tính Nam
  Email tuoirom@yahoo.com
  Website http://tuoiplus.violet.vn/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 39811 (Xem chi tiết)

  572514
  Họ và tên Huỳnh Tấn Linh
  Giới tính Nam
  Email tanlinh66@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/tanlinh66/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Đức Phổ
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 18977 (Xem chi tiết)

  573483
  Họ và tên Nguyễn Văn Bình
  Giới tính Nam
  Email mapromsh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 8926 (Xem chi tiết)

  610363
  Họ và tên Đổ Tiến Lynh Hoà
  Giới tính Nam
  Email lynhhoaducpho@gmail.com
  Website http://violet.vn/lynhhoaducpho/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Khanh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 8193 (Xem chi tiết)

  626014
  Họ và tên Trần Cao Duyên
  Giới tính Nam
  Email caoduyen50@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 17546 (Xem chi tiết)

  748290
  Họ và tên Đào Nhật Tân
  Giới tính Nam
  Email daonhattan2009@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 4267 (Xem chi tiết)

  835520
  Họ và tên Nguyễn Tấn Việt
  Giới tính Nam
  Email vietsy09@yahoo.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 6378 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tùng Sinh
  Giới tính Nam
  Email linhanhcptdpho@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Đức Phổ
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  1295334
  Họ và tên Nguyễn Văn Bảy
  Giới tính Nam
  Email vanbaypgd@yahoo.com.vn
  Chức vụ Trưởng Phòng
  Đơn vị Phòng GD-ĐT Đức Phổ
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 93 (Xem chi tiết)

  1312108
  Họ và tên Lê Tấn Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email Tannghia18@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 175 (Xem chi tiết)

  1388075
  Họ và tên Võ Thị Thu Ẩn
  Giới tính Nữ
  Email thuan101979@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 55 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tri Hue
  Giới tính Nam
  Email xuanvunguyen8x@ymail.com
  Website http://violet.vn/trihue63/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Đức Phổ
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2622 (Xem chi tiết)

  1477104
  Họ và tên Võ Anh Tài
  Giới tính Nam
  Email voanhtai_co@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 0 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Đạt
  Giới tính Nữ
  Email Nguyenthidat2@gmail.com
  Website http://violet.vn/Nguyenthidat2/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2516 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Hưng
  Giới tính Nam
  Email nguyenngochungpgd@yahoo.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị pgddp
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)