Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:10' 24-06-2013
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
Người thực hiện : Đỗ Văn Vũ
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ? Để thực hiện nhiệm vụ đó chúng ta cần phải làm gì ?
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ: Phải đưa kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Để thực hiện nhiệm vụ đó phải phát huy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nhân dân.
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Điện Biên Phủ
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Bản đồ hành chính Việt Nam
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Pháp
Xây dựng cứ điểm nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
Ta
Mở chiến dịch Điện Biên Phủ để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của
địch, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
Phạm Văn Đồng
Nguyễn Chí Thanh
Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Thảo luận nhóm đôi
Dựa vào nội dung SGK trả lời câu hỏi :
Quân và dân ta đã đầu tư sức người, sức của cho chiến dịch
Điện Biên Phủ như thế nào ?
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Sức người
Sức của
- Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ.
- Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyển hàng hoá cho chiến dịch.
- Hàng vạn tấn vũ khí được vận chuyển vào trận địa.
- Lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men…được chuyển vào trận địa.
Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch
Điện Biên Phủ
Dân công qua đèo Lũng Lô
Kéo pháo lên chiến dịch
Đường giao thông hào
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu
với tinh thần cao nhất.
Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch
Điện Biên Phủ
Dân công qua đèo Lũng Lô
Kéo pháo lên chiến dịch
Đường giao thông hào
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu
với tinh thần cao nhất.
- Tiến công theo ba đợt bắt đầu từ 13-3-1954.
ĐỒI ĐỘC LẬP
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
Nhóm 1: Kể lại đợt tấn công thứ nhất
Nhóm 2: Kể lại đợt tấn công thứ hai
Nhóm 3: Kể lại đợt tấn công thứ ba
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
THẢO LUẬN NHÓM
Điền vào mẫu phiếu sau
ĐỒI ĐỘC LẬP
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1

Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
+ Đợt 1: Bắt đầu
ngày 13-3-1954
D?I D?C L?P
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH

BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
+ Đợt 1: Bắt đầu
ngày 13-3-1954
+ Đợt 2: Bắt đầu
ngày 30-3-1954
A1
ĐỒI ĐỘC LẬP
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
+ Đợt 1: Bắt đầu
ngày 13-3-1954
+ Đợt 2: Bắt đầu
ngày 30-3-1954
+ Đợt 3: Bắt đầu
ngày 1-5-1954
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
+ Đợt 1:
Bắt đầu
ngày 13-3-1954
Tấn công phía bắc gồm : Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo. Sau 5 ngày địch bị tiêu diệt.
+ Đợt 2:
Bắt đầu
ngày 30-3-1954
Tấn công đồng loạt vào phân khu trung tâm Mường Thanh và phần lớn các cứ điểm phía đông.
+ Đợt 3:
Bắt đầu
ngày 1-5-1954
Tấn công các cứ điểm còn lại. Đồi A1 cùng các cứ điểm này bị công phá.
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu
với tinh thần cao nhất.
- Tiến công theo ba đợt bắt đầu từ 13-3-1954.
- Chiến dịch kết thúc vào 17h 30 phút ngày 7-5-1954.
Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng bộ chỉ huy quân sự tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy của địch bị bắt
17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Dờ Ca-xtơ-ri
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Tiêu diệt : 16200 tên giặc. 17 tiểu đoàn bộ binh và quân nhảy dù 3 tiểu đoàn pháo binh và súng cối. Bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay hạng nặng.
- Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy của địch bị bắt.
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” khôngthể công phá của Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ ?
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ta có sự chuẩn bị tốt cho chiến dịch
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với trung ương Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta dành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
D?i tu?ng V Nguyn Gip v? tu?ng ti ba tr?c ti?p ch? huy chi?n d?ch Di?n Bin Ph?.
Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu
với tinh thần cao nhất.
- Tiến công theo ba đợt bắt đầu từ 13-3-1954.
- Chiến dịch kết thúc vào 17h 30 phút ngày 7-5-1954.
Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng bộ chỉ huy quân sự tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.
3. Ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Nguyên nhân mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Diễn biến và kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu
với tinh thần cao nhất.
- Tiến công theo ba đợt bắt đầu từ 13-3-1954.
- Chiến dịch kết thúc vào 17h 30 phút ngày 7-5-1954.
Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng bộ chỉ huy quân sự tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.
3. Ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết
thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp.


Bài học:
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.


Bài học:
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Về thăm Điện Biên hôm nay
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Hầm Đờ Ca-xtơ-ri
Tượng đài chiến thắng
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Cánh đồng Mường Thanh
Đồi A1
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ


Bài học:
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.