Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Văn Trí Dũng
Giới tính Nam
Email ngovantridung@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 605 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 39 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 154092 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này