Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Họa
Giới tính Nam
Email hoada@gmail.com
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD & ĐT Đông Anh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này