Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Thu Phương
Giới tính Nữ
Email thuphuong991012@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Liên Hà
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2632 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này