Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Hồng Xuyến
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Hong-xuyen150288
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Thị Lệ Thanh, Nguyễn Thi Mai
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 253043 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này