Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Hồng Xuyến
Giới tính Nữ
Email Hongxuyen15288@yaoo.com
Website http://violet.vn/Hong-xuyen150288
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Thị Lệ Thanh, Nguyễn Thi Mai
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 252194 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này