Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Email luccanhlc@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 401 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 5265 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này