Photo
Họ và tên Phạm Văn Tú
Giới tính Nam
Email PvtValley@gmail.com
Website http://violet.vn/b0y7love_0707
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 58701 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Tiến Hùng
Giới tính Nam
Email trunganh318@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Anh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 9741 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Hoàng Đình Thanh
Giới tính Nam
Email hoangthanhdonganh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Dân lập Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 5512 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Giáo án Xịn
Giới tính Nam
Email giaoanchonloc@violet.vn
Website http://violet.vn/giaoanchonloc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Pascal
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 2945 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Chử Thị Tố Nga
Giới tính Nữ
Email tongachu1980@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 96 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Giới tính Nữ
Email honghanh81_hn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Vũ Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Email vukimoanh1973@gmail.com
Website http://violet.vn/vukimoanh1973
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Uy Nỗ
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 95 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Thị Thúy
Giới tính Nữ
Email thuydt8275@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 4149 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Văn Trí Dũng
Giới tính Nam
Email ngovantridung@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 151644 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Quang Lâm
Giới tính Nam
Email thibaigiang@violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế VIP
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1462 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Chúc Vinh
Giới tính Nam
Email nguyenchucvinh@yahoo.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nội
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Bình
Giới tính Nam
Email RenoVipStarHN.TOP@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vân Nội
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Xuân Thạch
Giới tính Nam
Email hoangxuanhach@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Ngọc
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGND. Nguyễn Tiến Đồng
Giới tính Nam
Email bds_donghoi@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/tieuhocdonghoi-donganh-hanoi
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hội
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Trung Kiên
Giới tính Nam
Email ngotrungkien76@gmail.com
Website http://violet.vn/ngotrungkien76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 40 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Sơn
Giới tính Nam
Email nguyenson0919@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hương
Giới tính Nữ
Email minhhuong9@gmail.com
Website http://violet.vn/truongthcsmailamhs
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Email Thuyhang25781@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bat Dong San Ha Noi
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bat Dong San Ha Noi
Giới tính Nam
Email dongthcsml@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trung tâm GDTX Đông Anh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)